Category Archive: กิจกรรมภายในคณะ

ก.ย.
14

พิธีปิดและมอบใบประกาศนียบัตร การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานบอร์ด KidBright และการใช้งาน NETPIE Platform”

20180914sci_07

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในพิธีปิดและมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่สามเณรที่เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานบอร์ด KidBright และการใช้งาน NETPIE Platform”ภายใต้โครงการสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน “Coding at School Project”โดยมีนายวิรัช โหตระไวศยะรองอธิการบดีผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ รองอธิการบดี และผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมในพิธีปิดในครั้งนี้ ในวันที่ 14 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/69641 Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ย.
13

โครงการพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมสมองกลฝังตัว ค่ายอิคคิวซัง ๑

20180912sci_30

  ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมสมองกลฝังตัว สำหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรม ภาคกลาง ค่ายอิคคิวซัง ๑ หัวข้อ “การเขียนโปรแกรมด้วยบอร์ด KidBright” ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับสามเณร โรงเรียนวัดไผ่ดำ และโรงเรียนปริยัติธรรมวัดโบสถ์อินทร์บุรี ภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน 2561 ณ ห้อง ST-1 906 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/69523 Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ย.
12

โครงการอบรมการใช้เครื่อง GC MS

20180910bio_07

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมการใช้เครื่อง GC MS ให้กับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาปริญญาโทระหว่างวันที่ 10 – 12 กันยายน 2561  โดยได้รับเกียรติจาก คุณพิเชฐ กีรติพลกุล Application Advisor Analytical Product ผู้เชี่ยวชาญ บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด เป็นผู้ให้ความรู้ในครั้งนี้ ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/69623 Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ย.
05

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

20180905sci_06

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี ผศ.ดร.นิพัทธิ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุม และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพบูลย์  แย้มเผื่อนผู้ช่วยอธิการบดีมาให้คำแนะนำแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร และ ดร.นครินทร์ ปิ่นปฐมรัฐรองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมาให้คำแนะนำในการจัดทำระบบสารสนเทศสำหรับการจัดทำ MOOCs เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม ST-1 217 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/69459 Share

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
04

การแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ ครั้งที่ ๑๗ (Thailand Water Rocket Championship#17) รอบคัดเลือกภาคกลาง

20180804Water Rocket_99

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัดการแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ ครั้งที่ ๑๗ (Thailand Water Rocket Championship#17) แข่งขันรอบคัดเลือกตัวแทนภาคกลาง ในวันที่ 4 – 5 สิงหาคม 2561 ณ สนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยแบ่งประเภทการแข่งขันเป็น ประเภทความแม่นยำ และประเภทความไกล ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/67932 Facebook: https://goo.gl/n1RPLG Share

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
03

ขอเชิญร่วมแสดงความจงรักภักดี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

20180807Queen12

Share

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
03

ขอเชิญร่วม ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

20180720King10

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอเชิญชวนบุคลากร และประชาชนทั่วประเทศ ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณออนไลน์ Share

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
03

โครงการปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2 “จิตอาสาบริการวิชาการการให้ความรู้ด้านการคัดแยกขยะสู่ชุมชน”

20180830CEERD_11

  Professor Dr. Thierry Lefevre ประธานมูลนิธิศูนย์กลางเพื่อพัฒนาทรัพยากรด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (Center for Energy Environment Resources Development Foundation: CEERD) พร้อมคณะเข้าเยี่ยมชมผลการดำเนินการโครงการปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ภายใต้บันทึกข้อตกลงด้านวิชาการฯ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ พร้อมผู้บริหารให้การต้อนรับ โครงการฯ อยู่ในการดำเนินงานระยะที่ 2 ชื่อโครงการ “จิตอาสาบริการวิชาการการให้ความรู้ด้านการคัดแยกขยะสู่ชุมชน” เพื่อกระตุ้นและปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์ด้านสิ่งแวดล้อมขยายผลสู่ชุมชน (โรงเรียน/สถานสงเคราะห์และชุมชนใกล้เคียงมหาวิทยาลัย) กิจกรรมในงานได้แก่ พิธีมอบทุนสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงาน การแสดงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น นิทรรศการ Show & Share การดำเนินกิจกรรมการให้ความรู้และการติดตามผล และการประกวดคำขวัญ หัวข้อ “ลดขยะ ลดโลกร้อน” โดยจัดขึ้นในวันที่ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
01

การจัดทำผลิตภัณฑ์สบู่เหลว ของฝากจากไทยสู่ไต้หวัน

20180801NPUST_66

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการการจัดทำผลิตภัณฑ์สบู่เหลว ของฝากจากไทยสู่ไต้หวัน ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการและวัฒนธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และนักศึกษา National Pingtung University of Science and Technology (NPUST) สาธารณรัฐไต้หวัน เพื่อถ่ายทอดความรู้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากสมุนไพรไทยและวิธีการทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทย และเป็นการถ่ายทอดวัฒนธรรมการใช้สมุนไพรไทยในชีวิตประจำวัน เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม: http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/67864 Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
19

พิธีไหว้ครู คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2561

20180719sci_147

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อแสดงความเคารพและความกตัญญูต่อครูบาอาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประธานในพิธี และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ สำหรับนักวิจัยดีเด่น อาจารย์ และนักศึกษาที่ได้สร้างชื่อเสียงให้แก่คณะฯ และมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาเรียนดี และขาดแคลนทุนทรัพย์ ในวันที่ 19กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/66674 Share

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

Page 1 of 130123456...10203040...Last »