Category Archive: กิจกรรมภายในคณะ

ก.พ.
01

คณะครูนักเรียนโรงเรียนสัตหีบเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ban_30-1-55

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสัตหีบที่สอบคัดเลือกผ่านรอบแรกของทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เข้าศึกษาดูงานภายในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ณ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ.2555 ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=10733 Share

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
30

พิธีไหว้ครู สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2555

sci_it

[nggallery id=70] Share

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
30

การบรรยาย เรื่อง กรอบมาตรฐาน CMMI กับการการพัฒนาซอฟต์แวร์ไทย

comsci1

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์จัดบรรยาย เรื่อง กรอบมาตรฐาน CMMI กับการการพัฒนาซอฟต์แวร์ไทย โดย ดร.อภิณห์พร เมธาวัชร์นานนท์ จาก ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) เมื่อวันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2555 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมวิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=10720 Share

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
30

โครงการคืนสู่เหย้าชาววิทย์ ครั้งที่ 1

alum1

และขอเชิญศิษย์เก่าภาควิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมงานคืนสู่เหย้าชาววิทย์ ครั้งที่ 1 ด้วย Share

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
30

งานสืบสานศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ ๑

seebsan

Share

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
27

รายชื่อผู้ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2553

1-2

รายชื่อผู้ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร สำหรับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2553 Share

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
27

วันนัดพบสถานประกอบการ

meet7_Feb_55

ขอเชิญ เข้าร่วมงาน “วันนัดพบสถานประกอบการกว่า 100 แห่ง” ณ โรงอาหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วันอังคาร ที่ 7 กุมภาพันธ์  2555 เวลา 9.00-16.00 น. Share

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
26

ทำบุญประจำปีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

sci_13

คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมทำบุญประจำปีของคณะฯ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดี  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประทานจุดเทียนบูชาพระรัตนตรัย  ณ  บริเวณหน้าห้องสารบรรณ (ชั้น 2)  เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2555 ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=10670 Share

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
26

Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar Universidade do Porto,Portugal เยี่ยมคณะฯ

protugal

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้่อนรับ ศาสตารจารย์ ดร.เอนก กิจเจา หัวหน้าภาควิชาเคมีจาก Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar Universidade do Porto,Portugal ณ ห้องประชุมคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2555 ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=10655 Share

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
23

วันครบรอบวันสถาปนาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี

001

18 มกราคม ของทุกปี คือ วันครบรอบวันสถาปนาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ทางมหาวิทยาลัยฯ ได้จัดกิจกรรมมากมาย ได้แก่ การทอดผ้าป่าต้นไม้ คืนสีเขียวให้มหาวิทยาลัยฯ โดยมีพระปัญญานันทมุนี เจ้าอาวาสวัดปัญญานันทาราม ประธานฝ่านสงฆ์ และงานแสดงผลงานของอาจารย์และนักศึกษา โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมแสดงผลงานของภาควิชา/สาขาวิชาต่างๆ รวมทั้งการแสดงผลงานของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวรินทร์  ปัทมวรคุณ และอาจารย์จตุรพิธ  เกราะแก้ว ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดจากการประกวดผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ The 2nd World Cup of Computer Implemented Inventions (3CIIs 2011)  ณ  ประเทศไต้หวัน  ระหว่างวันที่  24 – 27  …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts