Category Archive: กิจกรรมภายในคณะ

ส.ค.
10

คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ 2552-2553

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการ การจัดทำกรอบของเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ 2552-2553 ระหว่างวันที่ 9 – 10 สิงหาคม 2554 ณ ห้องประชุม SC1306 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=9121 Share

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
10

มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2554

ภาควิชาเคมี และ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมโชว์ผลงาน ในงาน มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2554 ระหว่างวันที่ 8 – 21 สิงหาคม 2554 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ภายในงานมีกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=9076 Share

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
04

การสรรหากรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ

1-1

Share

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
03

โครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการสถิติสำหรับวิจัย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดโครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการสถิติสำหรับวิจัย เมื่อวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2554 ณ ห้องประชุม SC1306 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=9006 Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
28

ภาพกิจกรรมโครงการดูงานและอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ฯ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดโครงการดูงานและอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ฯ ให้กับอาจารย์และนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนสิงห์บุรี เมื่อวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2554  ณ ห้องประชุมวิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=8960   Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
26

โครงการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการเรียนการสอนและสภาวะสิ่งแวดล้อม

คณาจารย์สาขาวิชาสถิติประยุกต์ และสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม ในหัวข้อเรื่อง การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการเรียนการสอน และสภาวะสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นโครงการของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศเบญจมราชาลัย ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2554 ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=8813 Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
22

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ณ ห้องประชุม SC 1306  เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2554 ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=8786 Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
21

นักศึกษาจาก Seoul Women University, South Korea เข้าการเยี่ยมชมและศึกษาดูงานของสาขาวิชาต่าง ๆ ของคณะฯ

ผู้บริหารและ คณาจารย์สาขาวิชาต่าง ๆ  ให้การต้อนรับ คณะนักศึกษาจาก Seoul Women University, South Korea ในการเยี่ยมชมและศึกษาดูงานของสาขาวิชาต่าง ๆ  ของคณะฯ โดยมี ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ให้เกียรติเป็นตัวแทนของคณะในการกล่าวต้อนรับคณะเยี่ยมชม  ณ  ห้องประชุม SC 1306  เมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม พ.ศ.2554 ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=8736 Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
21

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมทำบุญสร้าง และฉลองพระพุทธรูปหินอ่อนปางจักรพรรดิ์

ผู้บริหารและคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมทำบุญสร้างและฉลองพระพุทธรูปหินอ่อน  ปางจักรพรรดิ์ สร้างรูปเหมือนพระมงคลเทพมุนีหินอ่อน และถวายเทียน-พรรษา ณ  สำนักปฏิบัติธรรม พระมงคลเทพมุนี (ไผ่แหลมพัฒนา) ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระ-มหารัชมังคลา (สาขาวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ  ต.ราษฎร์พัฒนา อ.สามโคก จ.อ่างทอง เมื่อวันอาทิตย์ที่  10 กรกฏาคม พ.ศ.2554 ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=8703 Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
21

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิชาเคมี (โครงการย่อยที่ 11)

ภาควิชาเคมีจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการเรียนการสอน สาขาวิชาเคมี (โครงการย่อยที่ 11)  ณ  ห้องประชุม SC1306   เมื่อวันที่ 12 กรกฏาคม พ.ศ.2554 ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=8670 Share

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts