Category Archive: กิจกรรมภายในคณะ

มิ.ย.
28

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ด้วยการแต่งกายด้วยผ้าไทย

บรรณาธิการหนังสือหญิงไทย ได้เข้าพบ ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์-และเทคโนโลยี เพื่อขอสัมภาษณ์และถ่ายแบบเกี่ยวกับการอนุรักษ์เครื่องแต่งกายด้วยผ้าไทย ลงในนิตยสารหญิงไทย ปีที่ 36 ปักแรกสิงหาคม พ.ศ.2554 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=8268 Share

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
28

บทสรุปผู้บริหาร

sci_1

วิสัยทัศน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นนำของประเทศด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เอกสารบทสรุปผู้บริหาร Share

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
28

กำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

rmutt_1

Share

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
20

พิธีไหว้ครู สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานพิธีไหว้ครู เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2554 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=8245 Share

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
20

กิจกรรมรับน้องใหม่ 2554

นักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกิจกรรมรับน้องใหม่ เพื่อเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคีระหว่างพี่น้องภายในคณะฯ ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2554 ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=8227 Share

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
20

โครงการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2554

สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จัดโครงการวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา  2554  เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีแด่ครูบาอาจารย์ ณ ห้องประชุมรินลอุบล อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2554 ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=8104 Share

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
20

โครงการปฐมนิเทศและพิธีบายศรีสู่ขวัญ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศและพิธีบายศรีสู่ขวัญ ที่ทางสาขาวิชาฯ ได้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมวิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน   พ.ศ.2554 ภาพปฐมนิเทศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=8087 Share

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
20

ภาพการเลือกตั้งกรรมการประจำคณะ ประเภทผู้แทนคณาจารย์

ภาพการเลือกตั้งกรรมการประจำคณะ  ประเภทผู้แทนคณาจารย์ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2554 ณ หน้าห้องประชุมวิทยบงกช ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพเลือกตั้งเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=8050 Share

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
18

นายกสโมสรนักศึกษา กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่

นายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2554 ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ http://www.youtube.com/user/RmuttChannel Share

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
17

โครงการเปิดประตูสู่ธรรมะ

IMG_1362

ฝ่ายพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการเปิดประตูสู่ธรรมะ โดยพระคุณเจ้า จากวัดปัญญานันทาราม ให้โอวาทแง่คิดการใช้ชีวิตตลอดวันการคลองตนให้อยู่ในศีลธรรมอันดีงาม ด้านวินัย จริยธรรม คุณธรรม ให้ผู้เข้าร่วมโครงการจัดขึ้น ณ ห้องประชุมรินลอุบล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เมื่อวันที่  11 มิถุนายน พ.ศ.2554 ภาพโครงการเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=8040 Share

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts