Category Archive: กิจกรรมภายในคณะ

มี.ค.
06

ประชุมคณะกรรมการออกข้อสอบ 9 มทร. สอบคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2555

banner_sci3-6-2

ดร.อนันต์  บุญปาน  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  ให้การต้อนรับคณะกรรมการออกข้อสอบ  9 มทร. สอบคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2555 ณ ห้องประชุม SC 1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนพรรษา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เมื่อวันที่  27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555 ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=11211 Share

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
05

ตรวจสอบผลการตอบรับจากสถานประกอบการ

banner_sci3-5

http://www.sci.rmutt.ac.th/coopsci/ Share

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
01

Goodbye Senior “เวลา…วารี…ราตรีแห่งสายน้ำ”

nior

สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงาน Goodbye Senior “เวลา…วารี…ราตรีแห่งสายน้ำ” เพื่อแสดงความยินดีกับรุ่นพี่ที่กำลังจะจบการศึกษาประจำปีการศึกษา 2555 และเพื่อสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง โดยจัดขึ้น ณ ห้องประชุมรินลอุบล  เมื่อวันที่  6 มีนาคม พ.ศ. 2555 ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=11129 Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
29

ขอเชิญนักศึกษา บุคลากรและผู้สนใจ สมัครสอบ โครงการมาตรฐานวิชาชีพ ITPE (Information Technology Professional Examination) ครั้งที่ 1/2555

ITPE

Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
29

รับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (คุณวุฒิ ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2555

B55-0131-1

Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
29

ขอเชิญบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมรับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

kapi

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตรการถ่ายทอดเทคโนโลยีของสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ประจำปี 2555 โดยมีวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้รับจากงานวิจัย แก่ภาครัฐ ภาคอุตสาหกรราและประชาชนทั่วไป เพื่อพัฒนาและประยุกต์ให้เกิดประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จำนวน 10 หลักสูตร โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้านให้การบรรยาย ฝึกปฏิบัติ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดเห็น ดูรายละอียดได้ที่ www.ku.ac.th  และ  www kapi.ku.th   หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-2942-8600-3 ต่อ 207   e-mail : aapcpk@ku.ac.th Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
29

ร่วมฟังการบรรยาย เรื่อง “การค้นพบมรดกชาวพุทธโบราณ กับการเปลี่ยนประวัติศาสตร์พุทธศาสนาของโลก”

diri

เนื่องในวันมาฆบูชา ทางคณะกรรมการจัดงานจากองค์กรการศึกษา สถาบันวิจัยและองค์กรพระพุทธศาสนาในประเทศ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และองค์กรพุทธระหว่างประเทศ จึงร่วมกันจัดการบรรยายวิชาการพระพุทธศาสนา เรื่อง “การค้นพบมรดกชาวพุทธโบราณ กับการเปลี่ยนประวัติศาสตร์พุทธศาสนาของโลก” วันพฤหัสที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ น. ณ ศูนย์ประชุมองค์การสหประชาชาติ (UNCC) ถ. ราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
29

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ขอเชิญบุคลากรสมัครเข้ารับการอบรมระยะสั้น

ipsr

สถาบันวิจัยประชาการและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดจัดการอบรมระยะสั้น ประจำปี 2555 จำนวน 4 หลักสูตร >> เรื่อง “การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในงานวิจัยทางประชากรและสังคม” ระหว่างวันที่ 12-16 มีนาคม 2555  ++ อ่านรายละเอียดที่นี่ ++ >> เรื่อง “การวิจัยเชิงคุณภาพ” ระหว่างวันที่ 19-28 มีนาคม 2555 ++ อ่านรายละเอียดที่นี่ ++ >> เรื่อง “การวิจัยเชิงปฏิบัติการ” (Training Course on Action Research) ++ อ่านรายละเอียดที่นี่ ++ หลักสูตร 5 วัน (รุ่นที่ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
29

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพรัตน์ พุทธกาล ได้รับรางวัลแต่งกายชุดผ้าไทยดีเด่น

coop

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพรัตน์ พุทธกาล หัวหน้างานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับรางวัลแต่งกายชุดผ้าไทยดีเด่น เนื่องในงานสืบสานศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1  “สืบสาน งานศิลป์ ถิ่นวัฒนธรรมบัวทอง 84 พระพรรษา เฉลิมหล้าจอมราชันย์” เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555 Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
24

ผลการตัดสินการประกวด “สืบสาน งานศิลป์ ถิ่นวัฒนธรรมบัวทอง ๘๔ พระพรรษา เฉลิมหล้าจอมราชันย์”

sci_34

ประกาศผลการตัดสินการประกวด เนื่องในงานสืบสานศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ ๑ วันเสาร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ ห้องรินลอุบล อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี Share

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts