Category Archive: กิจกรรมภายในคณะ

ก.ย.
21

ITE East College เยี่ยมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

sci_02

ผู้บริหารและคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์  Seng Chuun lien และ นักเรียนจาก ITE East College, Singapore ในการศึกษาดูงานและเยี่ยมชมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระหว่างวันที่ 19 กันยายน – 14 ตุลาคม 2554 ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=10069 Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ย.
20

Warm Welcome Prof. Seng Chuun lien and Students

ITE

Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ย.
20

โครงการ “เรียนรู้ร่วมกัน แบ่งปันประสบการณ์ สนับสนุนศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์”

sci_46

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้เล็งเห็นความสำคัญของศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และคณาจารย์ในสาขาวิชาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากสถานประกอบการ จึงได้จัดโครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ และประสบการณ์จากศิษย์เก่า ในหัวข้อ “เรียนรู้ร่วมกัน แบ่งปันประสบการณ์ สนับสนุนศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์” จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2554 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=10042 Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ย.
17

วีดีทัศน์งานเกษียณ 2554

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิไล แก้วงามอรุณ Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ย.
17

วีดีทัศน์ เกษียณอายุราชการ 2554

รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยุทธ ช่างสาร   Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ย.
17

วีดีทัศน์งานเกษียณ ดร.ศรีวไล โอมอภิญญาณ

ดร.ศรีวไล โอมอภิญญาณ Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ย.
16

กำหนดการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีปีการศึกษา 2555 (เฉพาะวุฒิ ปวส)

banner_sci1

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กำลังเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2555 (สอบตรง เฉพาะวุฒิปวส.) สามารถดูรายละเอียดและกำหนดการรับสมัครได้จากปฏิทินรับสมัคร ปฏิทินการรับสมัคร Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ย.
16

งานแสดงมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2554

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานแสดงมุทิตาจิต เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ แด่ อดีตคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยุทธ ช่างสาร) ดร.ศรีวไล โอมอภิญญาณ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิไล แก้วงามอรุณ ณ ห้องประชุมวิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เวลา ๑๕.๐๐ น. วันพุธที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๔ Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ย.
15

ประกาศคณะัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

colorlogo

ขอเชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกันสวมใส่ผ้าไหมหรือผ้าไทย ทุกวันศุกร์ โดยให้แต่งกายในระยะเวลาของการจัดงานเฉลิมพระเกียรตินับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ย.
13

พิธีแสดงความยินดีและมอบโล่รางวัลผลงานประกวดงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์สำหรับอาจารย์และนักศึกษาที่ได้รับรางวัล

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นตัวแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมอบโล่รางวัล เพื่อแสดงความยินดีกับอาจารย์และนักศึกษาที่ได้รับรางวัลผลงานประกวดงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์  ณ  ห้องประชุมวิทยบงกช เมื่อวันที่  8  กันยายน  พ.ศ.2554 ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=9850 Share

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts