Category Archive: ข่าวงานวิจัย

มี.ค.
11

กำหนดหลักเกณฑ์ผู้ประเมินบทความวิจัย วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี

Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ย.
16

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างงานวิจัย หรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย

Share

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
18

บรรยากาศการถ่ายทำ รายงานพิเศษชุด “ชัวร์ก่อนแชร์”

20150814sci_09

ดร.อนันต์ บุญปาน รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้สัมภาษณ์ เรื่อง “อย่าใช้น้ำประปาหุงข้าว เพราะจะทำให้คุณค่าทางอาหารถูกทำลาย พิษภัยจากคลอรีนในน้ำประปาเมื่อผสมกับสารอินทรีย์ เช่นการนำมาหุงข้าวจะกลายเป็นสารก่อมะเร็ง” และ “วิธีกินอาหารทะเลที่แช่ฟอร์มาลีน มาจากห้องเย็นในทะเลแล้วใช้โซดาล้างฟอร์มาลีนในอาหารทะเล ปูมีรู คือปูที่ฉีดฟอร์มาลีน ทดลองพิสูจน์ว่ามีฟอร์มาลีนหรือไม่” ทางสถานีโทรทัศน์ MCOT HD (ช่อง 9) รายงานพิเศษชุด “ชัวร์ก่อนแชร์” ในวันที่ 14 สิงหาคม 2558 ณ ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาชีววิทยา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/30304 Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
24

โครงการการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับงานวิจัย และโครงการการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับงานบริการวิชาการแก่สังคม

20150723sci_11

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับงานวิจัย และโครงการการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับงานบริการวิชาการแก่สังคม โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร พิภพ อุดร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากร ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุม ST 1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/29442 Share

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
25

โครงการ “ที่ปรึกษาวิจัยในการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ (คลินิกวิจัย)”

201506023research_02

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ “ที่ปรึกษาวิจัยในการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ (คลินิกวิจัย)” ในวันที่ 23 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุม SC1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/29118 Share

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
17

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย

201506015sci_03

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย โดยมี ผศ.ดร.จักรพงษ์ แก้วขาว ประธานหลักสูตรปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ให้เกียรติเป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุม SC1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/29015 Share

Print Friendly, PDF & Email

เม.ย.
09

The International Conference on Science and Technology 2015

20150409-2

:: Read more  details :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับมหาวิทยาลัย National Pingtung University of Science and Technology (Taiwan), Kobe University (Japan), Islamic University of Indonesia (Indonesia) และ National Food Research Institute (Japan) ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมทางวิชาการนานาชาติ The International Conference on Science and Technology 2015 (TICST …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
10

ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์ และ ผศ.ดร.อัชฌาณัท รัตนเลิศนุสรณ์ ที่ได้รับโล่รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น กลุ่มความหลากหลายทางชีวภาพ

11044630_10206142570270431_1910860680990419815_o

 ภาพบรรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/26398 Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
06

แนวทางการเบิกจ่ายเงินโครงการวิจัย

20150206-1

แนวทางการเบิกจ่ายเงินโครงการวิจัย โดย หน่วยตรวจสอบภายใน มทร.ธัญบุรี Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
05

อาจารย์จตุรพิธ เกราะแก้ว และอาจารย์ปองพล นิลพฤกษ์ ให้สัมภาษณ์รายการ Most Exclusive Interview

20150205sci_02

รายการ Most Exclusive Interview ได้มาถ่ายทำรายการและสัมภาษณ์อาจารย์จตุรพิธ เกราะแก้ว อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และอาจารย์ปองพล นิลพฤกษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญุบุรี เกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานของระบบไฟถนนและไฟสาธารณะ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพการถ่ายทำรายการเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/26051 Share

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts