Category Archive: ข่าวงานวิจัย

ก.พ.
06

แนวทางการเบิกจ่ายเงินโครงการวิจัย

20150206-1

แนวทางการเบิกจ่ายเงินโครงการวิจัย โดย หน่วยตรวจสอบภายใน มทร.ธัญบุรี Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
05

อาจารย์จตุรพิธ เกราะแก้ว และอาจารย์ปองพล นิลพฤกษ์ ให้สัมภาษณ์รายการ Most Exclusive Interview

20150205sci_02

รายการ Most Exclusive Interview ได้มาถ่ายทำรายการและสัมภาษณ์อาจารย์จตุรพิธ เกราะแก้ว อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และอาจารย์ปองพล นิลพฤกษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญุบุรี เกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานของระบบไฟถนนและไฟสาธารณะ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพการถ่ายทำรายการเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/26051 Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
04

หุ่นฝึกเรียนนวดแผนไทยอัตโนมัติสำหรับผู้พิการทางสายตา

1658542_890969090925660_6114714912266272565_o

Thai massage Interactive Teaching model for Visually Impaired หรือหุ่นฝึกการเรียนนวดแผนไทยอัตโนมัติ สำหรับผู้พิการทางสายตา ผลงานของ “ก็อต” นายกฤษณะ โภควัฒน์ และ “เดี่ยว” นายฌานญาณ์บุณย์ กองค้า นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมี รศ.ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ และนายจตุรพิธ เกราะแก้ว เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา สร้างชื่อเสียง ให้กับประเทศไทย คว้าเหรียญทองในงานนิทรรศการ Seoul International Invention Fair 2014 (SIIF 2014) ในงาน …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
03

วิจัยยีสต์เหลือจากทำเบียร์มาเป็นผงชูรส

rmutt-27-678x1024

นายอนันต์ บุญปาน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผงชูรสในท้องตลาด พบว่าปัจจุบันล้วนเป็นสารเคมีชนิดหนึ่งที่มาใช้เพิ่มรสชาติอาหาร แต่ร่างกายบางคนแอนตี้ผงชูรส ทำให้เกิดอาการแพ้ จากสาเหตุดังกล่าวจึงได้คิดค้นและวิจัยสารเสริมรสชาติอาหารจากยีสต์ที่เหลือจากการผลิตเบียร์ขึ้น นำมาใช้แทนผงชูรส โดยมี น.ส.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ และ น.ส.จันทิมา ฑีฆะ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมการวิจัย ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
03

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลวารสารที่อยู่ใน Beall’s List

20150203_Page_1

เนื่องจากปัจจุบันมีวารสารเชิงวิชาการที่ทำในรูปแบบ Open Access ที่สามารถเข้าไป Download อ่านได้โดยไม่ต้องเสียเงินค่าสมัครสมาชิก แต่จะได้เงินจากคนที่ส่งเรื่องไปตีพิมพ์ โดยไม่ใส่ใจคุณภาพ ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อวงการวิชาการ ปัจจุบันสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และมหาวิทยาลัยหลายแห่ง ไม่อนุญาตให้นิสิตบัณฑิตศึกษาใช้บทความในวารสารที่อยู่ใน Beall’s List เพื่อจบการศึกษา หรือไม่สามารถใช้ขอตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ แม้จะมี Impact Factor สามารถตรวจสอบรายชื่อวารสารก่อนการตีพิมพ์ได้ที่ http://scholarlyoa.com/individual-journals/ (ดังรายชื่อต่อไปนี้) เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อคณาจารย์และนิสิตบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
02

ธัญบุรี โชว์นวัตกรรมระบบบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานของระบบไฟถนนและไฟสาธารณะ

rmutt_news-0009

พลังงาน เป็นสิ่งที่มีค่าและมีความจำเป็นต่อการใช้ชีวิตประจำวัน ทั้งพลังงานน้ำ พลังงานน้ำมัน พลังงานไฟฟ้า ซึ่งความต้องการใช้พลังงานมีอัตราเพิ่มมากขึ้นทุกปี ในขณะที่พลังงานต่างๆ มีราคาที่สูงขึ้นและกำลังเริ่มขาดแคลน หลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พยายามรณรงค์ให้ใช้พลังงานอย่างประหยัด รวมถึงสนับสนุนให้เกิดการพัฒนางานวิจัยที่ช่วยส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี หนึ่งในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ที่ได้ทำโครงการวิจัย “การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานของระบบไฟถนนและ ไฟสาธารณะ” จนประสบความสำเร็จ โดยได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค Share

Print Friendly, PDF & Email

ธ.ค.
14

บรรยากาศการถ่ายทำรายการ Most Exclusive Showroom ตอน สารเพิ่มรสชาติในอาหารจากยีสต์ โดย ดร.อนันต์ บุญปาน

1512466_10205374631952453_166390130278586130_n

ดร.อนันต์ บุญปาน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ได้ให้สัมภาษณ์ และสาธิตการทำสารเพิ่มรสชาติในอาหารจากยิสต์ ในรายการ Most Exclusive Showroom โดยมีคุณศิริชัย อัชนัยไกรเลิศ เป็นพิธีกร เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2557 ณ ห้องปฏิบัติการ SC1408 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Share

Print Friendly, PDF & Email

ธ.ค.
09

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากนิทรรศการ Seoul International Invention Fair 2014 (SIIF2014)

1510657_756594387729069_6879710767317303713_n

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอแสดงความยินดีกับ นายกฤษณะ โภควัฒน์ และ นายฌานญาณ์บุณย์ กองค้า นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากผลงาน หุ่นจำลองสอนนวดแผนไทยสำหรับผู้บกพร่องทางการมองเห็น (Thai Massage Interactive Teaching Model for Visually Impaired) อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ และ อาจารย์จตุรพิธ เกราะแก้วและ อาจารย์จตุรพิธ เกราะแก้ว และ รศ.ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากผลงาน หนังสือเสียงสัตว์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อความรู้และบันเทิงสำหรับเด็กผู้บกพร่องทางการมองเห็น (Animals Edutainment Audio Electronic Book for Visually Impaired Children) …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
26

รายการ Innovative Variety ตอน : “Smart Wheelchair” รถเข็นช่วยเหลือผู้พิการ

รายการ Innovative Variety 15 พฤศจิกายน 2557 ช่วงที่ 3 นวัตกรรมสร้างอาชีพเผยแพร่เมื่อ 17 พ.ย. 2014 ช่วง : นวัตกรรมสร้างอาชีพ ตอน : “Smart Wheelchair” รถเข็นช่วยเหลือผู้พิการผู้ให้ข้อมูล : ผศ.เมธา ศิริกุล Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
26

พบแล้ว! “นิวคลีโอไทด์” สารเพิ่มรสชาติอาหารแทน “ผงชูรส” – Springnews

ข่าวจาก : http://www.springnews.co.th/ Share

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts