Category Archive: ข่าวงานวิจัย

มิ.ย.
30

ขั้นตอนการควบคุมภายใน-งานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

20140715

Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
08

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมแสดงผลงานวิจัย เรื่อง ระบบอัตโนมัติช่วยสอนนวดแผนไทยสำหรับคนตาบอด ในงาน The 12th World Blind Union Asia-Pacific massage seminar

sci_08

รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรินทร์  ปัทมวรคุณ อาจารย์จตุรพิธ  เกราะแก้ว นำนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมแสดงผลงานวิจัย เรื่อง ระบบอัตโนมัติช่วยสอนนวดแผนไทยสำหรับคนตาบอด ในงาน The 12th World Blind Union Asia-Pacific massage seminar ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 5-7 พฤษภาคม 2557 ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/21062 Share

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
21

งานประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการวิจัยระดับปริญญาตรีทางคอมพิวเตอร์ “Innovation Computer Symposium 2014″

sci_14

ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดงานประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการวิจัยระดับปริญญาตรีทางคอมพิวเตอร์ “Innovation Computer Symposium 2014″ เพื่อเป็นการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนความรู้ทักษะและประสบการณ์จากการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาการทางวิชาการด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2557 ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/20325 Share

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
20

เทปบันทึกรายการ Innovative Variety 15 มีนาคม 2557 ช่วงที่ 3 นวัฒกรรมสร้างชุมชน

2014March20-1

Share

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
20

เทปบันทึกรายการ Innovative Variety 08 มีนาคม 2557 ช่วงที่ 3 นวัฒกรรมสร้างชุมชน

2014March20

Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
27

เที่ยงเกษตร : ปุ๋ยหมักขี้แดดนาเกลือ มทร.ธัญบุรี

sci_07

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิตยา ศรขวัญ อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี นำผลงานวิจัยเรื่องปุ๋ยหมักขี้แดดนาเกลือ ออกรายการเที่ยงเกษตร ทางโทรศัทน์สีกองทัพบกช่อง 7 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 ขอขอบคุณข่าวจาก : www.ch7.com ติดตามรายการย้อนหลังได้ที่ : http://news.ch7.com/detail/60860/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3_%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%8B%E0%B8%A2%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD_%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%A3.%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5.html   Share

Print Friendly, PDF & Email

ธ.ค.
19

การถ่ายทำรายการจากช่อง ไทย พี บี เอส เรื่องเครื่องช่วยเรียนรู้การนวดแผนไทย สำหรับผู้พิการทางสายตา

sci_02

คณะผู้จัดจากช่อง ไทย พี บี เอส ได้เข้ามาถ่ายทำรายการ สัมภาษณ์ รศ.ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ และคณะนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เกี่ยวกับผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ เรื่องเครื่องช่วยเรียนรู้การนวดแผนไทยสำหรับผู้พิการทางสายตา เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2556 ณ ห้องประชุม SC 1307 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ภาพการถ่ายทำรายการเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=17759 Share

Print Friendly, PDF & Email

ธ.ค.
06

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง (Bronze Medal)

sci_05

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง (Bronze Medal) จากงาน Seoul International Invention Fair หรือ SIIF2013 ในปีนี้จัดขึ้นที่ COEX กรุงโซล ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 – 2 ธันวาคม 2556 จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักประดิษฐ์จากทั่วโลกได้มีโอกาสนำผลงานมาร่วมแสดงและประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ ซึ่งในงานนี้มีทั้งการประกวดสิ่งประดิษฐ์ การให้ข้อมูลเกี่ยวกับการนำสิ่งประดิษฐ์ออกเชิงพานิชย์การคุ้มครองสิ่งประดิษฐ์ด้วยสิทธิบัตร และการนำเสนอเทคโนโลยีใหม่ ๆ ของนักประดิษฐ์จากนานาประเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ได้เข้าร่วมงานและได้รับรางวัลจำนวน 2 ผลงาน ได้แก่ ผลงาน Thai Massage Automatic Training System for …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
21

โครงการอบรมการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย

sci_23

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management : KM) ด้านการวิจัย โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์ วิทิตอนันต์ อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2556 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมวิทยบงกช  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพโครงการเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=17139 Share

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
28

บริษัท ฟิลิปส์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด เข้าร่วมนำเสนอแนวทางสำหรับการควบคุมหลอดไฟในโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานของระบบไฟถนนและไฟสาธารณะ

sci_10

คณะวิจัยของโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานของระบบไฟถนนและไฟสาธารณะ ร่วมฟังการนำเสนอแนวทางสำหรับการควบคุมหลอดไฟถนนและไฟสาธารณะจาก บริษัท  ฟิลิปส์ อิเล็กทรอนิกส์  (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งโครงการดังกล่าวมี อาจารย์ จตุรพิธ เกราะแก้ว เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย โดยเป็นที่ปรึกษาให้กับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2556 ณ ห้องประชุม sc1307 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพการประชุมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=16740 Share

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts