Category Archive: ข่าวจากหนังสือพิมพ์

ก.พ.
04

หุ่นฝึกเรียนนวดแผนไทยอัตโนมัติสำหรับผู้พิการทางสายตา

1658542_890969090925660_6114714912266272565_o

Thai massage Interactive Teaching model for Visually Impaired หรือหุ่นฝึกการเรียนนวดแผนไทยอัตโนมัติ สำหรับผู้พิการทางสายตา ผลงานของ “ก็อต” นายกฤษณะ โภควัฒน์ และ “เดี่ยว” นายฌานญาณ์บุณย์ กองค้า นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมี รศ.ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ และนายจตุรพิธ เกราะแก้ว เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา สร้างชื่อเสียง ให้กับประเทศไทย คว้าเหรียญทองในงานนิทรรศการ Seoul International Invention Fair 2014 (SIIF 2014) ในงาน …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
03

วิจัยยีสต์เหลือจากทำเบียร์มาเป็นผงชูรส

rmutt-27-678x1024

นายอนันต์ บุญปาน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผงชูรสในท้องตลาด พบว่าปัจจุบันล้วนเป็นสารเคมีชนิดหนึ่งที่มาใช้เพิ่มรสชาติอาหาร แต่ร่างกายบางคนแอนตี้ผงชูรส ทำให้เกิดอาการแพ้ จากสาเหตุดังกล่าวจึงได้คิดค้นและวิจัยสารเสริมรสชาติอาหารจากยีสต์ที่เหลือจากการผลิตเบียร์ขึ้น นำมาใช้แทนผงชูรส โดยมี น.ส.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ และ น.ส.จันทิมา ฑีฆะ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมการวิจัย ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
03

เครื่องกระจายสัญญาณ Wi-Fi หยอดเหรียญ

rmutt_news-00071

คงไม่มีใครปฏิเสธได้ถึงการใช้ชีวิตของสังคมปัจจุบันที่อินเตอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทในการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างมาก ไม่ว่าจะเพื่อการประกอบอาชีพ การสนทนาติดต่อสื่อสาร หรือการสั่งซื้อของ และการทำธุรกรรมต่างๆ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ซึ่งจำเป็นต้องใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตเพื่อการดังกล่าว และประกอบกับเทคนิควิธีเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตผ่านเครือข่ายไร้สาย Wireless LAN : WLAN ที่ทันสมัยและสามารถลดค่าใช้จ่ายในการวางระบบเครือข่าย โดยไม่ต้องเดินสายวางระบบเครือข่ายให้ยุ่งยากซับซ้อน แต่จะใช้การวางอุปกรณ์ Access Point เพื่อกระจายสัญญาณ สะดวก และง่ายต่อการใช้งาน เพียงแต่อยู่ในบริเวณที่ได้รับสัญญาณ ดังนั้นนักศึกษาจากสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ประกอบด้วย น.ส.กันยารัตน์ สีชวนค้า น.ส.ขวัญฤทัย อำนวยศิลป์ นายภมร บุญพันธ์ นายแมคเครน สุขใจ และนายสิทธิชัย หยองใหญ่ โดยมี ผศ.ดร.ชุติมา …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
03

คอลัมน์ นิวเจนพลัส: เครื่องกระจายสัญญาณ Wi-Fi แบบหยอดเหรียญ

rmutt_news-0012

คงไม่มีใครปฏิเสธได้ถึงการใช้ชีวิตของสังคมปัจจุบันที่อินเตอร์เน็ตเข้ามามีบทบาท ในการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างมาก ไม่ว่าจะเพื่อการประกอบอาชีพ การสนทนาติดต่อสื่อสาร หรือการสั่งซื้อของและการทำธุรกรรมต่างๆ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ซึ่งจำเป็นต้องใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตเพื่อการดังกล่าว และประกอบกับเทคนิควิธีเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตผ่านเครือข่ายไร้สาย Wireless LAN : WLAN ที่ทันสมัยและสามารถลดค่าใช้จ่ายในการวางระบบเครือข่าย โดยไม่ต้องเดินสายวางระบบเครือข่ายให้ยุ่งยากซับซ้อน Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
03

ข่าวจากเว็บไซต์ : สุดเจ๋ง !! นักศึกษา มทร. ธัญบุรี สร้างเครื่องกระจายสัญญาณ WiFi หยอดเหรียญ !

zzz2(11)

นักศึกษาจากสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมี นางสาวกันยารัตน์ สีชวนค้า นางสาวขวัญฤทัย อำนวยศิลป์ นายภมร บุญพันธ์ นายแมคเครน สุขใจ และนายสิทธิชัย หยองใหญ่ ประดิษฐ์เครื่องให้บริการกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตแบบหยอดเหรียญ สำหรับใครที่สนใจเครื่องกระจายสัญญาณ Wi-Fi แบบหยอดเหรียญ สอบถามรายละเอียดได้ที่ ผศ.ดร.ชุติมา ประสาทแก้ว โทร.080-5791872 ที่มา : http://www.smartsme.tv/breaking_detail.php?id=11253   Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
03

ครบรอบ40ปีราชมงคลธัญบุรีโชว์นวัตกรรมสร้างชาติสร้างอนาคต

Binder1_Page_061

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดบ้านครั้งใหญ่ ฉลองครบรอบ 40 ปี มทร.ธัญบุรี จัดงานวันสถาปนามหาวิทยาลัย โชว์นวัตกรรมสุดเจ๋ง พร้อมเปิดบ้านโชว์ศักยภาพบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี มทร.ธัญบุรี เปิดเผยว่า วันที่ 18 มกราคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย โดยในปีนี้ครบรอบ 40 ปี มทร.ธัญบุรี จัดงาน “40 ปี ราชมงคลธัญบุรี นวัตกรรมสร้างชาติ สร้างอนาคต” ภายใต้ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา 4 ด้าน ได้แก่ 1.Hands …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
03

คอลัมน์ ฉลาดทันกาล: ระบบควบคุมพลังงานผ่านมือถือ

Binder1_Page_01

พลังงานเป็นสิ่งที่มีค่าและมีความจำเป็นต่อการใช้ชีวิตประจำวัน ทั้งพลังงานน้ำ พลังงานน้ำมัน พลังงานไฟฟ้า ซึ่งความต้องการใช้พลังงานมีอัตราเพิ่มมากขึ้นทุกปี ในขณะที่พลังงานต่าง ๆ มีราคาที่สูงขึ้นและกำลังเริ่มขาดแคลน หลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พยายามรณรงค์ให้ใช้พลังงานอย่างประหยัด รวมถึงสนับสนุนให้เกิดการพัฒนางานวิจัยที่ช่วยส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี จึงได้จัดทำโครงการวิจัย “การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานของระบบไฟถนน และไฟสาธารณะ” ขึ้น ซึ่งเป็นนวัตกรรมการใช้ไฟฟ้าแบบประหยัดพลังงาน เนื่องจากการทำงานของไฟถนนและไฟสาธารณะอาศัย สวิตช์แสงในการสั่งการให้ทำงาน ทำให้มีช่วงเวลาการทำงานในแต่ละวันไม่ตรงกัน อีกทั้งจำนวนหลอดที่ใช้การได้ ในแต่ละช่วงเวลาอาจจะไม่เท่าเดิม ทำให้การคำนวณผลตอบแทนด้วยการดำเนินโครงการแบบ PPP จำเป็นต้องวิเคราะห์และหาแนวทางการตรวจวัดและพิสูจน์ผลการประหยัดพลังงานสำหรับการจ่ายผลตอบแทนที่เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
03

คอลัมน์ ด้วยสมองและสองมือ: เจ๋งอ่ะ! ตู้ Wi-Fi หยอดเหรียญ

Binder1_Page_081

ปฏิเสธไม่ได้ ถึงการใช้ชีวิตของสังคมปัจจุบัน ต้องเกี่ยวข้องกับอินเตอร์เน็ต ทั้งในเชิงอาชีพและการสื่อสาร จึงกลายเป็นที่มาของการคิดค้นนวัตกรรมยุค3G เครื่องให้บริการกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตแบบหยอดเหรียญโดยทีมอาจารย์และนักศึกษาจากสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี โดย ผศ.ดร.ชุติมา ประสาทแก้ว เปิดเผยถึงการใช้งานเครื่องให้บริการกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตแบบหยอดเหรียญ เพียงแค่ผู้ใช้หยอดเหรียญเข้าไปในเครื่อง ตามจำนวนชั่วโมงที่ต้องการใช้สัญญาณ Wi-Fi เครื่องจะพิมพ์ใบแจ้ง User name และ Password ให้กับผู้ใช้กรอกเพื่อเข้าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตแล้วระบบจะทำการจับเวลาในการเข้าใช้งาน ตามจำนวนเงินที่หยอด เมื่อครบเวลาระบบจะทำการตัดสัญญาณอินเตอร์เน็ตทันที Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
03

ครบรอบ40ปีราชมงคลธัญบุรี โชว์นวัตกรรมสร้างชาติสร้างอนาคต

Binder1_Page_061

มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดบ้านครั้งใหญ่ ฉลองครบรอบ 40 ปี มรท.ธัญบุรี จัดงานวันสถาปนามหาวิทยาลัย โชว์นวัตกรรมสุดเจ๋ง พร้อมเปิดบ้านโชว์ศักยภาพบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี มทร.ธัญบุรี เปิดเผยว่า วันที่ 18 มกราคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย โดยในปีนี้ครบรอบ 40 ปี มทร.ธัญบุรี จัดงาน “40 ปี ราชมงคลธัญบุรี นวัตกรรมสร้างชาติ สร้างอนาคต” ภายใต้ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา 4 ด้าน ได้แก่ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
02

ธัญบุรี โชว์นวัตกรรมระบบบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานของระบบไฟถนนและไฟสาธารณะ

rmutt_news-0009

พลังงาน เป็นสิ่งที่มีค่าและมีความจำเป็นต่อการใช้ชีวิตประจำวัน ทั้งพลังงานน้ำ พลังงานน้ำมัน พลังงานไฟฟ้า ซึ่งความต้องการใช้พลังงานมีอัตราเพิ่มมากขึ้นทุกปี ในขณะที่พลังงานต่างๆ มีราคาที่สูงขึ้นและกำลังเริ่มขาดแคลน หลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พยายามรณรงค์ให้ใช้พลังงานอย่างประหยัด รวมถึงสนับสนุนให้เกิดการพัฒนางานวิจัยที่ช่วยส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี หนึ่งในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ที่ได้ทำโครงการวิจัย “การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานของระบบไฟถนนและ ไฟสาธารณะ” จนประสบความสำเร็จ โดยได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค Share

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

Page 1 of 41234