Category Archive: ข่าวประชาสัมพันธ์

ก.พ.
15

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน Hackathon 2019

20190213Hackathon 2019_18

  ขอแสดงความยินดีกับ นายเชาวรินทร์ บุญมั่น และนายศุภกร เอมชนานนท์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ในหัวข้อ Big Data Analytics , นายทศพล สังข์พุท นายจีรศักดิ์ สุขทรัพย์ศรี และนายกิตติภูมิ พลค้า ทีม RMUTT Accident Notify Application นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทกลุ่ม Artificial Intelligent and Internet of Things ในการแข่งขัน Hackathon 2019 ที่ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
23

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัลในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย

20190118sci_08

Share

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
23

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัลสำหรับอาจารย์ผู้นำเสนอรูปแบบการเรียนการสอน Active Learning

20190123sci

Share

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
21

เปิดรับสมัครการอบรมระยะสั้น หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ

หลักสูตรดูแลผู้สูงอายุ

  ค่าลงทะเบียนเรียน : 6,900 บาท สามารถจ่ายเงินค่าสมัครเป็นจำนวนเงิน 6,900 บาท ได้โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา ประเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี : 453-1-42080-1 ชื่อบัญชี : มทร.ธัญบุรี-ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพและนาโน คณะวิทยาศาสตร์ฯ สาขา : ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โปรดส่งใบสมัครและหลักฐานการชำระเงิน โดยสามารถส่งได้ 3 ช่องทาง ดังนี้ – ส่งด้วยตนเอง ณ ฝ่ายวิชาการและวิจัย (ชั้น 1) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี – ส่งทางแฟกซ์ หมายเลข 02-549-4159 – ส่งผ่านทางอีเมล : register.sci95@gmail.com – ส่งผ่าน Line@ : @sci.rmutt Share

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
10

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 1 PORTFOLIO ประจำปีการศึกษา 2562 สำหรับ วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า

TCAS1-2019-01-10

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหัสสาขา ชื่อย่อปริญญา สาขาวิชา ภาค 19109000072 วท.บ. คณิตศาสตร์ ปกติ 19109000073 วท.บ. ชีววิทยาประยุกต์ ปกติ 19109000074 วท.บ. สถิติประยุกต์ ปกติ 19109000075 วท.บ. เคมี ปกติ 19109000076 วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ ปกติ 19109000077 วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปกติ 19109000078 วท.บ. ฟิสิกส์ประยุกต์ ปกติ   Share

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
10

ใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์นาโนในผักออร์แกนิก

ใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์นาโนในผักออร์แกนิก

เดลินิวส์ (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2562ผศ.ดร.สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์ สาขาวิชาชีววิทยา นักวิจัยและอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า ต้นทุนในการปลูกผักสลัดที่ปลูกแบบไร้ดิน มีต้นทุนในการผลิตสูงประมาณ 4,700 บาทต่อครั้ง เพื่อเป็นการลดต้นทุนการปลูกผักสลัด จึงได้คิดค้นงานวิจัยจุลินทรีย์นาโนขึ้นมา โดยการนำจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ที่คัดแยกได้จากธรรมชาติ 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มจุลินทรีย์เร่งการย่อยสลาย กลุ่มจุลินทรีย์ชักนำการเติบโต กลุ่มจุลินทรีย์เร่งการย่อยสลายฟอสฟอรัสโพแทสเซียม กลุ่มจุลินทรีย์ควบคุมโรค และกลุ่มจุลินทรีย์ปรับปรุงดิน นำมาผลิตในระดับอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีคีเลต เทคโนโลยีเอ็นแคปซูล ทำให้ได้นวัตกรรมหัวเชื้อจุลินทรีย์นาโน ภายใต้เครื่องหมายการค้า THAN ที่ได้รับมาตรฐานไอเอฟโอเอเอ็มจากการทดลองโดยการนำหัวเชื้อจุลินทรีย์นาโนที่ได้มาใช้ร่วมกับสารอาหารหลักรองและเสริมอินทรีย์ กับผักสลัด เช่น กรีนโอ๊ค เรดโอ๊ค ครอส ฟิโนเร่ แบบที่ไร้ดินและใช้ดิน …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
08

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมอบกระเช้าปีใหม่ให้กับองค์การพิภิธพันธ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

20190108NewYearSci_04

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นตัวแทนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี มอบกระเช้าปีใหม่ให้กับนางสาวศิริรัตน์ เสริมวิฑูรย์ ผู้อำนวยการสำนักบริหาร องค์การพิภิธพันธ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ในวันที่ 8 มกราคม 2562 ณ องค์การพิภิธพันธ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี Share

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
08

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบกระเช้าปีใหม่ให้กับคณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

20190108NewYearSci

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นตัวแทนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี มอบกระเช้าปีใหม่ให้กับคณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในวันที่ 8 มกราคม 2562 Share

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
03

เชิญอาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมฟังบรรยาย จาก Professor Dr. Stefan Trueck, Macquarie University, Australia

Mobile

Share

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
02

Warm Welcome Professor Dr. Thierry Lefevre and distinguished guests from CEERD

Mobile

Share

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts