Category Archive: ข่าวประชาสัมพันธ์

มิ.ย.
11

ขอแสดงความยินดีคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาภาค ๒

informationDeansci

Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
30

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และสถานที่สอบสัมภาษณ์ TCAS4 ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562

TCAS4

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และสถานที่สอบสัมภาษณ์  ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562https://www.oreg.rmutt.ac.th/?p=10916 Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
30

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ การรับนักศึกษากลับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (RE-รหัส) ปีการศึกษา 2562

Re

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ การรับนักศึกษากลับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (RE-รหัส) ปีการศึกษา 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1HmzUPmZK3Q0hvzNlJaBevDikqOOCSfIi/view Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
30

ตารางเรียนปรับพื้นฐาน นักศึกษาใหม่ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา2562

safe_image

Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
29

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

Asst.Jularak2019

Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
29

ขอแสดงความยินดีกับผศ.ดร.วันทนีย์ เขตต์กรณ์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา

wanthanee

  Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
27

การประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ครั้งที่ 9

innovation contest2019

  ดาวน์โหลดเอกสาร Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
17

การประชุมความคืบหน้าโครงการเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษ

20190517sci

ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 เป็นประธานการประชุมความคืบหน้าโครงการเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษ และร่วมรับฟังแลกเปลี่ยนความรู้แนวทางในการพัฒนาตามโครงการฯ โดยมีนางสาวสุมนา ปานสมุทร และ Dr.Bradley A. Corbett จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นำเสนอข้อมูล ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมปทุมทิพ สำนักงงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/76697 Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
16

แจ้งการดับกระแสไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยฯ และขอความร่วมมือประหยัดการใช้กระแสไฟฟ้า

20190516

Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
08

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยาที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะการถ่ายทอดความเป็นครูวิทยาศาสตร์ในยุคประเทศไทย 4.0 ครั้งที่ 3

3rd UCSET2019

Share

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts