Category Archive: ข่าวประชาสัมพันธ์

ธ.ค.
28

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

Asst.Prof.Ruamporn

Share

Print Friendly, PDF & Email

ธ.ค.
27

รายการเจ็ดจุดประกาย ช่อง 7 เข้าถ่ายทำและสัมภาษณ์ คณบดีและนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการประกวด SIIF 2018

20181227SIIF 2018_43

  ในวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ผู้สื่อข่าวรายการเจ็ดจุดประกาย ช่อง 7 ได้เข้าถ่ายทำและสัมภาษณ์ ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนักศึกษาจากสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ โดยมี รศ.ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ เป็นที่ปรึกษาหลัก คณะฯ ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานวิจัยระดับนานาชาติ จากเวที Seoul International Invention Fair. (SIIF 2018). ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 6 – 9 ธันวาคม 2561 จากผลงานวิจัย “เรื่อง “Thai Traditional Massage …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ธ.ค.
22

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ค่ายวิทย์

ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการค่ายเทคโนโลยี จากเดิมวันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2562 เป็นวันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562 Share

Print Friendly, PDF & Email

ธ.ค.
22

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.นครินทร์ ปิ่นปฐมรัฐ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยอธิการบดี”

nakarin20181222

Share

Print Friendly, PDF & Email

ธ.ค.
21

นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ารับใบประกาศนียบัตรในงานแถลงข่าว “การนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมไทยร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ”

20181221sci

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ของคณะฯ ที่ได้รับรางวัลในการประกวดงานวิจัยระดับนานาชาติและได้รับใบประกาศนียบัตรจาก พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นประธานในการแถลงข่าวพร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่นักวิจัย โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในงานแถลงข่าว “การนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมไทยร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ” เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก การประกวดงานวิจัยในปีนี้ได้รับรางวัลจากผลงานวิจัยเรื่อง (1) Thai Traditional Massage Learning Model for Visually Impaired และ (2) Assistive Plate and Pen Technology to Help …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ธ.ค.
12

โครงการเรียน SUMMER ที่ HOKKAIDO UNIVERSITY

Hokkaido2018

โครงการเรียน SUMMER ที่ HOKKAIDO UNIVERSITY ประเทศญี่ปุ่น 3 มิถุนายน – 20 กันยายน 2562 (ยกเว้นค่าธรรมเนียม สำหรับ คณะและสาขาวิชาที่มีการลงนามความร่วมมือ (MOU) เรียบร้อยแล้ว สนใจสามารถดูรายละเอียดดังเอกสารแนบ และสมัครทาง Online Application หรือสอบถามได้ที่ ผศ.ดร.วัชระพงศ์ วรเศรษฐพงศ์ ห้อง ST-1215 (ชั้น 2) อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา Share

Print Friendly, PDF & Email

ธ.ค.
12

การสอบและประเมินวิทยานิพนธ์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเคมีประยุกต์

20181212Grad

Share

Print Friendly, PDF & Email

ธ.ค.
11

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ ในงาน Seoul International Invention Fair 2018

siif2018-sci

Share

Print Friendly, PDF & Email

ธ.ค.
11

การประกวดการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ ในงาน Seoul International Invention Fair (SIIF) 2018

20181206sci_02

รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับทุนการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย นำนักศึกษาจำนวน 3 คน ได้แก่ นายพยุงศักดิ์ พรบรรดิษฐ์ นายนนทกร ภักดีไทย และนายศุภฤทธิ์ สหรัตนไพศาล นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมประกวดการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ ในงาน Seoul International Invention Fair (SIIF) 2018 ระหว่างวันที่ 6 – 9 ธันวาคม 2561 ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งผลการประกวดในครั้งนี้ อาจารย์และนักศึกษาได้รับรางวัล 1 …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ธ.ค.
11

แนะนำอาจารย์ใหม่ ประจำสาขาวิชาชีววิทยา

Jetpinit20181211

Share

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts