Category Archive: ข่าวประชาสัมพันธ์

พ.ค.
03

ประกาศผลการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562

Announced2019

Share

Print Friendly, PDF & Email

เม.ย.
22

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562

NameList2019

Share

Print Friendly, PDF & Email

เม.ย.
02

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

jobsci20190402

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว  จำนวน 1 ตำแหน่ง ได้แก่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานห้องปฎิบัติการ  วุฒิปริญญาตรี  จำนวน  1 ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน 15,000 บาท   ดังนี้ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิขาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ จำนวน  1  อัตรา เพศชาย/เพศหญิง หากแป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี มีความรู้สามารถทางด้านคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี โดยสามารถดูแลและซ่อมบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ติดตั้งซอฟแวร์ที่ใช้ในการเรียนการสอน ถ้ามีประสบการณ์ด้านการจัดทำเว็บไซต์และออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ จะพิจารณาเป็นพิเศษ เป็นผู้มีบุคลิกภาพดี มีปฏิภาณไหวพริบดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในวันสมัคร สำเนาหลักฐานการศึกษา     3  ฉบับ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
20

ขอแสดงความยินดี นายชยาพล มหาจันทร์ ที่ได้รับรางวัลลำดับที่ 10 จากการแข่งขัน Mos Olympic Thailand Competition 2019 (MOS TH)

Mos2019

Share

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
14

มทร.ธัญบุรี จับมือเครือข่ายอาหาร จัดประชุมวิชาการนานาชาติ Food Innovation and Smart Farm

rmutt food

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เผยว่าเรื่องราวด้านนวัตกรรมเกษตรและอาหารเป็นยุทธศาสตร์สำคัญของมหาวิทยาลัยและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ มหาวิทยาลัยจึงเล็งเห็นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นในการวิจัยและพัฒนา จึงได้ร่วมมือกับสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม, Food Industry Research and Development Institute (Taiwan), Louisiana State University (USA), Universiti Sultan Zainal Abidin (Malaysia), E. G. S. Pillay Engineering College (India) พร้อมด้วย Yunnan University และ China Academy of Chinese Medical …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
12

ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562

bannersciResearchContest

Share

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
09

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคุณภาพตามอัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

bannerscibandit2019

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์https://goo.gl/forms/YoKVg3Ni3lr1AqnH2 สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์https://goo.gl/forms/pxQeRbwYAM1UEBAz1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ https://goo.gl/forms/2b4x0zTouUBWh0xI2 สาขาวิชาเคมี https://goo.gl/forms/lfSzN1YNGGmOEquw2 สาขาวิชาชีววิทยา https://goo.gl/forms/4gPaRh9wHF2DaKDv1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ https://goo.gl/forms/IQ6neOt7bgfrsgsH3 สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ https://goo.gl/forms/qC2z8w7rZSSD1kkQ2 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ https://goo.gl/forms/byCnOqlXkdOkns8q1 สาขาวิชาสถิติ https://goo.gl/forms/aJ8uTNR4hwQqt5Em1 Share

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
05

The 1st RMUTT Food Innovation and Smart Farm International Conference

FISF-20190311

ขยายเวลาส่งบทความ ในการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติด้านเกษตรอาหาร The 1st RMUTT Food Innovation and Smart Farm International Conference ผู้สนใจสามารถส่งบทความได้ตั้งแต่วันนี้ – 15 พฤษภาคม 2562 รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.fisf.rmutt.ac.th Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
15

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน Hackathon 2019

20190213Hackathon 2019_18

  ขอแสดงความยินดีกับ นายเชาวรินทร์ บุญมั่น และนายศุภกร เอมชนานนท์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ในหัวข้อ Big Data Analytics , นายทศพล สังข์พุท นายจีรศักดิ์ สุขทรัพย์ศรี และนายกิตติภูมิ พลค้า ทีม RMUTT Accident Notify Application นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทกลุ่ม Artificial Intelligent and Internet of Things ในการแข่งขัน Hackathon 2019 ที่ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
23

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัลในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย

20190118sci_08

Share

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts