Category Archive: ข่าวประชาสัมพันธ์

ธ.ค.
08

รับสมัครอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก ประจำสาขาวิชาชีววิทยา

bio20181208

Share

Print Friendly, PDF & Email

ธ.ค.
04

แนะนำอาจารย์ใหม่

kanittha20181204

Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
26

กำหนดการส่งเอกสารขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบสอง)

Soldier2018

กำหนดการส่งเอกสารขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบสอง) นักศึกษาชายที่เกิด พ.ศ. 2541 (อายุ 20 ปีบริบูรณ์) เป็นผู้ที่สำเร็จการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 นักศึกษาชายที่เกิด พ.ศ. 2536 – 2540 (อายุไม่เกิน 26 ปีบริบูรณ์) ที่เคยยื่นขอผ่อนผันกับสถานศึกษาเดิมมาแล้ว และย้ายเข้ามาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยฯ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561 รอบเช้า 08.30 – 11.00 น. / รอบบ่าย 13.00 – 16.00 น. ยื่นเอกสารหลักฐานได้ที่ฝ่ายบริการและสวัสดิการนักศึกษา ชั้น 4 กองพัฒนานักศึกษา …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
26

กำหนดการจัดตรวจสุขภาพนักศึกษาชั้นปีที่ 2 – 5 ปีการศึกษาที่ 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Print

กำหนดการจัดตรวจสุขภาพนักศึกษาชั้นปีที่ 2 – 5 ปีการศึกษาที่ 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 13 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์ Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
19

ขอเชิญร่วมงานวันพ่อแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

20181205Dad

Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
13

Warm Welcome Prof.Dr.Yoshikazu Miyanaga and distinguished guests from Hokkaido University, Japan

Hokkaido

Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
13

โครงการติวฟรีพิชิต TCAS 2019

poster-1

ติววิชาคณิตฯ และ อังกฤษโดยติวเตอรชั้นนำ ยกระดับผลคะแนน ONET 9 วิชาสามัญ วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หอประชุม มทธ.ธัญบุรี รับสมัครจำกัด (1,500 ที่นั่ง) 1 ก.ย. – 31 ธ.ค. 2561 ผ่านทาง www.tcas.rmutt.ac.th (ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น) แจกฟรี เอกสารประกอบ กระเป๋า และอาหารกลางวัน กับ ผู้ที่ลงทะเบียนทุกท่าน Share

Print Friendly, PDF & Email

» Newer posts