Category Archive: ข่าวรับสมัครงาน

ก.ย.
17

ประกาศผลการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

20180917job

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง   ผลการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตามที่ได้มีประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ลงวันที่  7 กันยายน  2561 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติ) ไปแล้ว นั้น บัดนี้ การเลือกสรรได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร  ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ย.
07

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

job0907

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                          ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ได้มีประกาศลงวันที่ 7 สิงหาคม  2561 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2  ในวันที่  7 กันยายน   2561 นั้น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2  ดังต่อไปนี้ Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ย.
05

รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก จำนวน 1 อัตรา

Jobbio2018

Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ย.
03

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

20180903jobsci

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 กำหนดวัน  เวลา  สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป Share

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
30

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

20180830SD

ขอให้ผู้มีรายชื่อผ่านการสอบคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น  มารายงานตัวและปฏิบัติราชการใน วันจันทร์ที่  3 กันยายน  2561  เวลา  08.30  – 12.00  น.  หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ Share

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
07

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

jobsci20180807

Share

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
02

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ปฏิบัติงานฝ่ายพัฒนานักศึกษา)

jobsci20180803

ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ปฏิบัติงานฝ่ายพัฒนานักศึกษา) วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน 15,000 บาท ผู้ใดสนใจติดต่อยื่นใบสมัครได้ที่ งานบุคลากร สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา โทร 02 549 4154   รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 3-17 สิงหาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ Share

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
22

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานห้องปฎิบัติการ

20180622jobsci

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว วุฒิปริญญาตรี  จำนวน 1 ตำแหน่ง  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานห้องปฎิบัติการ Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
31

ประกาศ ผลการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

31-05-61Chem

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง   ผลการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ตามที่ได้มีประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ลงวันที่  1 พฤษภาคม  2561 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติ) ไปแล้ว นั้น บัดนี้  การเลือกสรรได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร  ตามรายชื่อดังเอกสารแนบ Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
24

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 กำหนดวัน  เวลา  สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่งนักวิชาการศึกษา   Share

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

Page 1 of 8123456...Last »