Category Archive: ข่าวรับสมัครงาน

ธ.ค.
08

รับสมัครอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก ประจำสาขาวิชาชีววิทยา

bio20181208

Share

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
30

ประกาศ ผลการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

30-10-61Chem

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง   ผลการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ตามที่ได้มีประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ลงวันที่  17 ตุลาคม  2561 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติ) ไปแล้ว นั้น บัดนี้ การเลือกสรรได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร  ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ Share

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
24

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

24-10-2561Chem

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ———————————————————–                         ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ได้มีประกาศลงวันที่ 25 กันยายน  2561 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2  ในวันที่  24 ตุลาคม  2561 นั้น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2  ดังต่อไปนี้ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
17

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 พนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

20181017Chem

Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ย.
25

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

job0925

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ย.
17

ประกาศผลการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

20180917job

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง   ผลการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตามที่ได้มีประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ลงวันที่  7 กันยายน  2561 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติ) ไปแล้ว นั้น บัดนี้ การเลือกสรรได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร  ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ย.
07

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

job0907

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                          ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ได้มีประกาศลงวันที่ 7 สิงหาคม  2561 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2  ในวันที่  7 กันยายน   2561 นั้น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2  ดังต่อไปนี้ Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ย.
05

รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก จำนวน 1 อัตรา

Jobbio2018

Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ย.
03

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

20180903jobsci

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 กำหนดวัน  เวลา  สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป Share

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
30

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

20180830SD

ขอให้ผู้มีรายชื่อผ่านการสอบคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น  มารายงานตัวและปฏิบัติราชการใน วันจันทร์ที่  3 กันยายน  2561  เวลา  08.30  – 12.00  น.  หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ Share

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «