Category Archive: ข่าวสหกิจศึกษา

เม.ย.
30

หัวหน้างานสหกิจศึกษาเข้าเยี่ยมชมบริษัท คอทโก้ พลาสติกส์ จำกัด

DSCN9312

หัวหน้างานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และผศ.ดร.สมพร เพลินใจ ดร.สิงห์โต สกุลเขมฤทัย พร้อมด้วยดร.กิตติวัณณ์ นิ่มเกิดผล และดร.ฉันท์ทิพ สกุลเขมฤทัย อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับอนุญาตให้เข้าเยี่ยมชมบริษัท คอทโก้ พลาสติกส์ จำกัด เมื่อวันอังคารที่ 29 เมษายน 2557 โดย ได้รับการต้อนรับโดยทีมผู้บริหารของบริษัท ฯ นำโดยคุณอุษณี มีประเสริฐสกุล(เพียรอภิธรรม) กรรมการผู้จัดการของบริษัท ฯ ในการนี้ทางบริษัท  ฯ  ได้นำชมกิจการในด้านการผลิตหนังเทียมในขั้นตอนการผลิตที่มีความประสงค์จะร่วมมือกับนักวิชาการเพื่อแก้ไขปัญหา และลดต้นทุนการจัดการของกระบวนการผลิต (โจทย์ มี 4 หัวข้อ) ซึ่งทางบริษัท ฯ จะจัดทำบันทึกความต้องการมายังมหาวิทยาลัย ฯ ต่อไป ทั้งนี้ทีมงานได้เสนอให้บริษัท ฯ พิจารณารับนักศึกษาสหกิจศึกษา อาจารย์เข้ารับการฝีกปฏิบัติทางวิชาชีพเฉพาะทาง ขอหัวข้อวิจัยร่วม และขอนำอาจารย์ที่รับโจทย์มาจัดทีมวิจัยร่วมกับบริษัท ฯ ในระหว่างปิดภาคการศึกษา 2556-2557 นี้ และทางบริษัท ฯ ได้มอบให้คุณวัชรี …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

เม.ย.
30

การประกวดผลงานสหกิจศึกษา ดีเด่น ระดับเครือข่าย พ.ศ. 2557 เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนบน

ปล้อง ๔

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอแสดงความยินดีกับ นายจิรภัทร น้ำแก้ว นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลชนะเลิศ นักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น และ ภาควิชาเคมี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงงาน/ผลงานดีเด่น ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา ระดับเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนบน สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ในงาน “มหกรรมอุดมศึกษาไทย 2557” “Thai Hihger Education Expo and Conference 2014 :THEC2014” ในวันที่ 24 เมษายน 2557 ณ อาคารศูนย์การประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี  Share

Print Friendly, PDF & Email

เม.ย.
10

ปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2557

coop_13

งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2557  ณ ห้องประชุมวิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 9  เมษายน 2557  จำนวน 6 สาขาวิชา  1.สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  2.สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  3. สาขาวิชาเคมี 4. สาขาวิชาฟิสิกส์  5 สาขาวิชาสถิติประยุกต์  6 สาขาวิชาคณิตศาสตร์  นักศึกษาจำนวนทั้งสิ้น  287  คน ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/20648 Share

Print Friendly, PDF & Email

เม.ย.
03

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานสหกิจศึกษา ดีเด่น ระดับเครือข่าย พ.ศ. 2557 เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนบน

1978857_587946287967390_2188197722734543355_n

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานสหกิจศึกษา ดีเด่น ระดับเครือข่าย พ.ศ. 2557 เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนบน เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2557 ในการประกวดครั้งนี้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับรางวัล ดังต่อไปนี้ 1.  รางวัลชนะเลิศ นักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น ชื่อ : นายจิรภัทร น้ำแก้ว สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โครงงานเรื่อง :  “Comparisons of various extraction techniques for the determination of chemical constituents Lycium barbarum fruit (Goji)” สถานที่สหกิจศึกษา : ณ ประเทศไต้หวัน (Department …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
27

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ประจำภาคการศึกษา 2/2556

coop_15

งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ประจำภาคการศึกษา 2/2556 ให้กับนักศึกษาภาควิชาเคมี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาฟิสิกส์ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2557 ณ ห้อง Sc1301 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี ผศ.ดร.นพรัตน์ พุทธกาล หัวหน้างานสหกิจศึกษา ให้โอวาทกับนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติการฝึกงาน ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/20473 Share

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
20

ประชุมเพื่อหารือในการลงนามความร่วมมือทางด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ร่วมกับบริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)

coop_15

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการหารือการลงนามความร่วมมือ ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) เพื่อหารือในการลงนามความร่วมมือทางด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุม Sc1217 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพการประชุมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/20305 Share

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
12

งานปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา สาขาวิชาชีววิทยา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2556

coopsci_09

ดร.อนันต์ บุญปาน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา สาขาวิชาชีววิทยา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2556 และมีการนำเสนอผลงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2557  ณ ห้อง Sc1501 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/20216 Share

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
08

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน สาขาวิชาชีววิทยา และสาขาวิชาคณิตศาสตร์

coop_03

งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน สาขาวิชาชีววิทยา และสาขาวิชาคณิตศาสตร์ โดยมี ดร.อนันต์ บุญปาน รองคณบดี ฝ่ายวิชาการและวิจัย ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานและให้โอวาทแก่นักศึกษา เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุม Sc1307 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/20267 Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
12

พิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่าง มทร.ธัญบุรี และ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต

2014-02-11-coopscii_28

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี ร่วมลงนามความร่วมมือทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กับ นางนิตยา เจริญสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุม มังคลอุบล มทร.ธัญบุรี ภาพการลงนามเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/19471 Share

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
28

โครงการฝึกอบรมเสริมทักษะการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2556 สาขาวิชาฟิสิกส์

2014-01-25-sci_02

งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการฝึกอบรมเสริมทักษะการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2556 สาขาวิชาฟิสิกส์ หัวข้อ ประสบการณ์ของการออกปฏิบัติสหกิจศึกษา เทคนิคการเลือกสถานประกอบการ และการปฏิบัติตนในสถานประกอบการ โดยมีรุ่นพี่สาขาวิชาฟิสิกส์ นางสาวสุนทรี นาคแท้ เป็นผู้มาให้ความรู้ในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2557 ณ สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม: http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/18614 Share

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts