Category Archive: ข่าวสหกิจศึกษา

ม.ค.
23

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสหกิจศึกษาที่ได้รับรางวัล “โครงการสหกิจศึกษา RT55″

Poster_1-1

“โครงการสัมมนาและแสดงผลงานสหกิจศึกษา RT55″ เมื่อ วันพุธ ที่ 18 มกราคม 2555 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=10541 Share

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
10

โครงงาน “ประกวดโครงงานสหกิจ-ศึกษาวิทยาศาสตร์ดีเด่น 1/2554”

sci_10

งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการประกวดโครงงานสหกิจ-ศึกษาวิทยาศาสตร์ดีเด่น 1/2554”  ของนักศึกษาสหกิจศึกษา ณ  ห้องประชุมวิทยบงกช ระหว่างวันที่ 6 -7 ตุลาคม พ.ศ.2554 ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=10114 Share

Print Friendly, PDF & Email

» Newer posts