Category Archive: ข่าว

พ.ค.
29

ประกาศรายชื่อผู้เข้าประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560

ListName2017-2

ประกาศรายชื่อผู้เข้าประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 2 Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
26

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1

job20170526

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน  เวลา  สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
24

ขอเชิญร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day

Big cleaningDay

Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
23

ขอเชิญเข้าร่วม The International Conference on Science and Technology 2017

TICST2017

Presentation Schedule :: Read more  details :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับ มหาวิทยาลัย National Pingtung University of Science and Technology (Taiwan), National Pingtung University (Taiwan), Hokkaido Information University (Japan), และ Islamic University of Indonesia (Indonesia) ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมทางวิชาการนานาชาติ The International Conference on Science and …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
23

ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา

20170308project

Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
23

ประกาศรายชื่อและตารางเรียน โครงการปรับความรู้พื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

20170523math

ตารางเรียนปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 1-16 มิถุนายน 2560 รายชื่อนักศึกษาเรียนปรับพื้นฐานคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 สถานที่ทำการสอน   อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ ( รป. 13 ชั้น ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี การแต่งกาย  ให้นักศึกษาแต่งกายด้วยชุดนักศึกษา หรือชุดนักเรียน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม   กรุณาติดต่อ ดร.วรรณา  ศรีปราชญ์      โทรศัพท์ 08-90423012 ดร.นนธิยา  มากะเต    โทรศัพท์ 08-17438224 อ.อมราภรณ์  เส็งพานิชย์  โทรศัพท์ 08-83789723 คุณวารุณี  คำภีระ   …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
23

ขอเชิญบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมทำบุญ เนื่องในวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

anniversary2017

Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
22

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

rmutt2017

Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
19

รับสมัครนักศึกษาโควตาพิเศษ ปีการศึกษา 2560

math-01

Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
17

แนะนำอาจารย์ใหม่ ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์

Introduce teachersPhysic

Share

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts