Category Archive: ข่าว

พ.ค.
12

ประกาศรายชื่อผู้เข้าประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา

2016-05-12

ประกาศรายชื่อผู้เข้าประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา  กำหนดการโครงการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2559 กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ (ห้อง ST-1 906) Session กลุ่มลำดับที่ ช่วงเวลาการลงทะเบียน ช่วงเวลาการแข่งขัน 1 1-11 07.00 – 08.00 น. 08.00 – 12.00 น. 2 12-21 11.00 – 12.00 น. 12.30 – 16.00 น. 3 22-29 11.00 – 12.00 น. …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
02

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

20160502chem

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ตำแหน่ง          นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการ (ภาควิชาเคมี) จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน      18,000  บาท Share

Print Friendly, PDF & Email

เม.ย.
30

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีววิทยาประยุกต์)

bio

Share

Print Friendly, PDF & Email

เม.ย.
30

Science News ฉบับที่ 201 ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559

Science News 201_Page_1

Share

Print Friendly, PDF & Email

เม.ย.
26

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

jobsci04-2016

Share

Print Friendly, PDF & Email

เม.ย.
04

วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

bannerweb

Share

Print Friendly, PDF & Email

เม.ย.
04

ทีมนักวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม จากสหพันธรัฐรัสเซีย

20160401Archimedes

Share

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
30

การบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “Engineering Applications in a Food System” โดย Prof.Subaramaniam Sathivel

Food System

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Engineering Applications in a Food System” โดยมี Prof.Subaramaniam Sathivel จาก School of nutrition and food sciences, Louisiana State University มาเป็นวิทยากรในการบรรยาย ในวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/35061 Share

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
24

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (สอบตรง) เพิ่มเติม

20160324-1

Share

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
22

อบรมการทำผลิตภัณฑ์ไนท์ครีม และสบู่เหลว จากเกสรดอกบัวหลวง

lotus2016

Share

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts