Category Archive: ข่าว

พ.ค.
22

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2557

MBA-sci

Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
22

ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2555 ระดับคณะ

SAR55

Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
16

BIG CLEANING DAY

10270551_547006872075082_910352376637578100_n

Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
14

Science News ฉบับที่ 177 ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2557

Science News ฉบับที่ 177 ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2557

Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
08

เชิญเข้าร่วมการแข่งขันฟิสิกส์ผ่านอินเตอร์เน็ต

Banner

Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
08

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมแสดงผลงานวิจัย เรื่อง ระบบอัตโนมัติช่วยสอนนวดแผนไทยสำหรับคนตาบอด ในงาน The 12th World Blind Union Asia-Pacific massage seminar

sci_08

รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรินทร์  ปัทมวรคุณ อาจารย์จตุรพิธ  เกราะแก้ว นำนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมแสดงผลงานวิจัย เรื่อง ระบบอัตโนมัติช่วยสอนนวดแผนไทยสำหรับคนตาบอด ในงาน The 12th World Blind Union Asia-Pacific massage seminar ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 5-7 พฤษภาคม 2557 ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/21062 Share

Print Friendly, PDF & Email

เม.ย.
30

Science News ฉบับที่ 176 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

Science News 176_Page_1

Share

Print Friendly, PDF & Email

เม.ย.
30

การประกวดผลงานสหกิจศึกษา ดีเด่น ระดับเครือข่าย พ.ศ. 2557 เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนบน

ปล้อง ๔

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอแสดงความยินดีกับ นายจิรภัทร น้ำแก้ว นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลชนะเลิศ นักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น และ ภาควิชาเคมี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงงาน/ผลงานดีเด่น ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา ระดับเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนบน สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ในงาน “มหกรรมอุดมศึกษาไทย 2557” “Thai Hihger Education Expo and Conference 2014 :THEC2014” ในวันที่ 24 เมษายน 2557 ณ อาคารศูนย์การประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี  Share

Print Friendly, PDF & Email

เม.ย.
21

กำหนดการการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557

ST57

กำหนดเกี่ยวกับการส่งใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา/ตรวจสุขภาพ/การเรียนปรับพื้นฐานและปฐมนิเทศนักศึกษา Share

Print Friendly, PDF & Email

เม.ย.
10

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับโล่รางวัลธรรมาภิบาล “สิงห์ทอง” ครั้งที่ 4 รางวัลผู้บริหารและนักพัฒนาองค์กรดีเด่น แห่งปี 2557

sci

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับโล่รางวัลธรรมาภิบาล “สิงห์ทอง” ครั้งที่ 4 รางวัลผู้บริหารและนักพัฒนาองค์กรดีเด่น แห่งปี 2557  โดย ฯพลฯ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานพิธีประทานโล่รางวัล เมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2557 ณ ศูนย์ประชุม สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพฯ จัดโดย สมัชชานักจัดรายการวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สว.นท) ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/20627 Share

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts