Category Archive: ข่าว

เม.ย.
03

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานสหกิจศึกษา ดีเด่น ระดับเครือข่าย พ.ศ. 2557 เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนบน

1978857_587946287967390_2188197722734543355_n

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานสหกิจศึกษา ดีเด่น ระดับเครือข่าย พ.ศ. 2557 เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนบน เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2557 ในการประกวดครั้งนี้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับรางวัล ดังต่อไปนี้ 1.  รางวัลชนะเลิศ นักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น ชื่อ : นายจิรภัทร น้ำแก้ว สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โครงงานเรื่อง :  “Comparisons of various extraction techniques for the determination of chemical constituents Lycium barbarum fruit (Goji)” สถานที่สหกิจศึกษา : ณ ประเทศไต้หวัน (Department …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
31

ประกาศเลื่อนการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ TOEIC

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเลื่อนการดำเนินโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ TOEIC จากอบรมระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 5 เมษายน 2557 ขอเลื่อนไปเดือนสิงหาคม 2557 คณะฯ จะแจ้งวันอบรมภาษาอังกฤษอีกครั้ง สามารถติดตามกำหนดการได้ที่ www.sci.rmutt.ac.th Share

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
31

วิดีโอส่งเสริมการใช้หมวกกันน็อกในองค์กรและความปลอดภัยบนท้องถนน

2014March31-1

Share

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
31

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการใช้ยาประเภทกล่อมประสาท

2014March31

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ได้แจ้งว่าสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปป.กทม.) ได้ตรวจพบนักเรียน นิสัต นักศึกษา นำยาชนิดหนึ่งที่เรียกกันในกลุ่มผู้ใช้ว่า B5 (บีไฟว์) ซึ่งเป็นยาที่ใช้ในการรักษาโรคพาร์กินสัน ซึ่งออกฤทธิ์ต่อระบบประสาท และ D5 (ดีไฟว์) ซึ่งเป็นยากล่อมประสาท ลดความเครียดช่วยในการนอนหลับ จัดเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อระบบและประสาท ประเภทที่ 4 ซึ่งยาทั้งสองชนิดนี้สามารถดำเนินการซื้อขายโดยเภสัชกรทั่วไป รายละเอียดข้อมูลการใช้ยา Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
28

การบริหารจัดการพัฒนาชุมชนด้วยเทคนิคทางชีวภาพอย่างยั่งยืน

kokkhamcover1

Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
24

Science News ฉบับที่ 175 ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2557

Science News 175_Page_1

  Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
19

ผู้จัดโครงการ BRAND’S GEN ฉลาดคิดไร้ขีดจำกัด เข้าประชาสัมพันธ์โครงการ BRAND’S GEN ปี 7

BrandsGen

ทีมงานผู้จัดโครงการ BRAND’S GEN ฉลาดคิดไร้ขีดจำกัด เข้าพบอาจารย์จตุรพิธ เกราะแก้ว เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ BRAND’S GEN ปี 7 ซึ่งปีนี้หัวข้อประกวด ภายใต้ Concept “ต้นแบบนวัตกรรมแห่งอนาคต” นักศึกษาท่านใดสนใจติดตามรายละเอียดหรือติดตามข่าวสารได้ที่ http://www.brandsworld.co.th/ Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
05

การถ่ายทำรายการจากช่อง 7 เรื่องการผลิตปุ๋ยชีวภาพขี้แดดนาเกลือ

sci_07

การถ่ายทำรายการจากช่อง 7 เรื่อง การผลิตปุ๋ยชีวภาพขี้แดดนาเกลือ ผลงานวิจัยของ ผศ.ฐิตยา ศรขวัญ อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2557 ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม :  http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/19532 Share

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
23

Science News ฉบับที่ 174 ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2556

Science News 174-1_Page_1

Share

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
08

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ออกรายการและนำเสนอผลงานเรื่อง เครือข่ายเรียนรู้การนวดไทยสำหรับผู้พิการทางสายตา ในรายการสโมสรสุขภาพ ทาง MCOT

sci_09

อาจารย์จตุรพิธ เกราะแก้ว และนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ร่วมออกรายการและนำเสนอผลงานเรื่อง เครือข่ายเรียนรู้การนวดไทยสำหรับผู้พิการทางสายตา ในรายการสโมสรสุขภาพ ทาง MCOT วันพุธที่ 8 มกราคม 2557 เวลา 09.30 น. ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=17984 สามารถรับชมวีดีโอรายการย้อนหลัง : http://www.mcot.net/site/streaming?id=52ccd456150ba0b764000097&type=video#.UsztM_RdUmk Share

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts