Category Archive: ข่าว

ธ.ค.
19

การถ่ายทำรายการจากช่อง ไทย พี บี เอส เรื่องเครื่องช่วยเรียนรู้การนวดแผนไทย สำหรับผู้พิการทางสายตา

sci_02

คณะผู้จัดจากช่อง ไทย พี บี เอส ได้เข้ามาถ่ายทำรายการ สัมภาษณ์ รศ.ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ และคณะนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เกี่ยวกับผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ เรื่องเครื่องช่วยเรียนรู้การนวดแผนไทยสำหรับผู้พิการทางสายตา เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2556 ณ ห้องประชุม SC 1307 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ภาพการถ่ายทำรายการเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=17759 Share

Print Friendly, PDF & Email

ธ.ค.
19

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าพบผู้บริหารและประชาสัมพันธ์หลักสูตรมหาบัณฑิต (Premium)

sci_25

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรมหาบัณฑิต (Premium) ตามโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระยะที่ 3 ให้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ เมื่อวันพุธที่ 18 ธันวามคม 2556 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=17731 Share

Print Friendly, PDF & Email

ธ.ค.
17

โครงการประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม และโครงการนิทรรศการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

RTSCi

ประกาศ โรงเรียนที่เข้าร่วมการประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ให้นำปลั๊กต่อพ่วงมาด้วย  และเตรียมบัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียน ไว้สำหรับรับรางวัล Share

Print Friendly, PDF & Email

ธ.ค.
12

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา ที่ได้รับรางวัลชมเชย จากการประกวด 3R Ambassador 2013

sci_14

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอแสดงความยินดีกับ นายพีรณัฐ ตั้งธรรม และ นายภณภพ ไชยดี นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ Mr. Chaydu Te  และ Mr. Bora Naing นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลชมเชย จากการประกวด 3R Ambassador 2013 ภายใต้กิจกรรม AEC Recycle Camp จาก 15 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 28 – 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556  ซึ่งจัดโดย สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และมูลนิธิการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน (3 อาร์) ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม: http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=17513 Share

Print Friendly, PDF & Email

ธ.ค.
06

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง (Bronze Medal)

sci_05

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง (Bronze Medal) จากงาน Seoul International Invention Fair หรือ SIIF2013 ในปีนี้จัดขึ้นที่ COEX กรุงโซล ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 – 2 ธันวาคม 2556 จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักประดิษฐ์จากทั่วโลกได้มีโอกาสนำผลงานมาร่วมแสดงและประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ ซึ่งในงานนี้มีทั้งการประกวดสิ่งประดิษฐ์ การให้ข้อมูลเกี่ยวกับการนำสิ่งประดิษฐ์ออกเชิงพานิชย์การคุ้มครองสิ่งประดิษฐ์ด้วยสิทธิบัตร และการนำเสนอเทคโนโลยีใหม่ ๆ ของนักประดิษฐ์จากนานาประเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ได้เข้าร่วมงานและได้รับรางวัลจำนวน 2 ผลงาน ได้แก่ ผลงาน Thai Massage Automatic Training System for …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
21

ประกาศ โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี ขยายการเปิดรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557

2013November21-1

ประกาศ โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี ขยายการเปิดรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 เริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ 18 – วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 -                    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ   วันจันทร์ที่  2  ธันวาคม 2556 -                    สอบคัดเลือก  วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2556 -                    ประกาศผลสอบ  วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2556 (สามารถเข้าดูประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกได้ที่เว็บไซต์โรงเรียน http://www.teched.rmutt.ac.th) Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
19

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวฐิติพร เสือเรือง ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา

2013-11-19

Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
18

ขอเชิญชวนศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมความรู้เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์

CMS

Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
15

ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษาร่วมรับชมการสาธิตการทำงานของเครื่องช่วยเรียนรู้การนวดแผนไทยของผู้พิการทางสายตา

CT_34

ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษาร่วมรับชมการสาธิตการทำงานของเครื่องช่วยเรียนรู้การนวดแผนไทยของผู้พิการทางสายตา ซึ่งเป็นผลงานนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในรายการสมรภูมิไอเดีย ทางไทยทีวีสี ช่อง 3 วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556  เวลา 15.30 น. ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=17050 Share

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
30

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

congrat55

Share

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts