Category Archive: ข่าว

มี.ค.
24

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ร่วมงาน “ราชมงคลสืบสานสงกรานต์ไทย ๒๕๖๑”

18-03-61SongkranRMUTT

Share

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
23

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ในตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

20180323Job

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1  กำหนดวัน  เวลา  สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่งนักวิชาการศึกษา Share

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
21

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชา

sci20180321-1

Share

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
20

ขอเรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิจัย บุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการจัดการเรียนรู้ผ่านเกมส์(Games Based Learning Techniques)

20180320COD

Share

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
16

แนะนำอาจารย์ใหม่ ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

pichet

Share

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
15

ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

20180315-4

Share

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
12

ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ แสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์

mathcomsci2

คณาจารย์ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ ที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันที่ 12 มีนาคม 2561 ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : www.sci.rmutt.ac.th/photo/62304 Share

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
02

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Dean2018

Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
21

ขอแสดงความยินดี กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัคคพงศ์ พันธุ์พฤกษ์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

Asst.akapong

Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
15

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ประภาส ทองรัก ที่ได้รับคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Prapas2018

Share

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts