Category Archive: ข่าว

เม.ย.
25

ขอเชิญส่งผลงานการออกแบบและตั้งชื่อ Mascot ของงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2556

banner_s25-04-56_1

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา นักออกแบบ และผู้สนใจทั่วไป ร่วมประกวดการออกแบบและตั้งชื่อ Mascot ของงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๕๖” (Thailand Research Expo 2013) ซึ่ง Mascot ที่จะจัดทำขึ้นในปีนี้ มีจุดมุ่งหมายให้เป็นสื่อที่แสดงถึงการมีความคิดสร้างสรรค์ของนักวิจัยไทย กับการนำสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ โดยมีรายละเอียดของการประกวด ดังนี้ Share

Print Friendly, PDF & Email

เม.ย.
25

แนวปฏิบัติ การรับเข้า-ส่งออกหนังสือราชการ

Share

Print Friendly, PDF & Email

เม.ย.
24

มทร.วิจัยการผลิตกระดาษจากกาบกล้วยน้ำว้าด้วยวิธีชีวภาพ (Environmentally Friendly Paper Making Process)

banner_s24-04-56_2

ผศ.สุจยา ฤทธิศร อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คิดค้นการผลิตกระดาษจากกาบกล้วยน้ำว้าด้วยวิธีชีวภาพ ที่สามารถเก็บไว้ได้นานโดยกระดาษไม่เหลืองและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เนื่องจากกระบวนการผลิตกระดาษในเชิงหัตกรรมจะใช้สารเคมีในกระบวนการผลิต คือใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์ในการแช่และต้มเยื่อกระดาษ และไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ใช้ในการฟอกเยื่อกระดาษ สารเคมีทั้งสองตัวนี้จะเป็นตัวทำให้กระดาษที่ได้ขาวสว่าง เนื่องจากเกิดการทำปฏิกิริยากับลิกนิน ทำให้ปริมาณลิกนินในเยื่อกระดาษลดลง แต่การใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์ ถึงแม้จะทำให้ปริมาณลิกนินในเยื่อลดลง ในทางกลับกันผลผลิตเยื่อที่ได้ก็จะมีค่าลดลงเช่นกัน นอกจากนั้นเมื่อสิ้นสุดกระบวนการต้มเยื่อ น้ำทิ้งที่ได้จะมีส่วนประกอบของโซเดียมที่อยู่ในรูปเกลือต่างๆ สารประกอบคาร์โบไฮเดรต และลิกนิน สารต่างๆเหล่านี้เมื่อถูกปล่อยลงในน้ำทิ้งก็จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งปฏิกิริยาของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่ใช้ในการฟอกเยื่อกระดาษก็เป็นแต่เพียงการทำให้ลิกนินก่อให้เกิดสีแตกตัวเท่านั้น ไม่ใช่เป็นการกำจัดลิกนิน เจ้าตัวลิกนินนี้เอง ที่จะทำให้กระดาษกลับเป็นสีเหลืองได้โดยง่าย นอกจากนี้การผลิตกระดาษด้วยวิธีการทางเคมีจากโซเดียมไฮดรอกไซด์จะมีผลต่อคุณภาพของกระดาษที่ได้มีความแข็งกระด้าง หยาบและไม่เรียบ Share

Print Friendly, PDF & Email

เม.ย.
24

คอลัมน์ เด็กมอ ขอแจม: เรียนรู้…สหกิจศึกษาที่ ไต้หวัน

banner_s24-04-56_1

นายสุพจน์ กรดเต็ม ชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สวัสดีครับพี่ๆ ทีมงาน และเพื่อนๆ ทุกคน ผมชื่อ “แบงค์” นายสุพจน์ กรดเต็ม นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาชีววิทยา นายกสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี นับย้อนหลังเมื่อ 3 เดือนที่แล้ว ผมมีโอกาสได้เดินทางไปสหกิจศึกษา ณ National Pingtung University of Science and Technology ประเทศ Taiwan 3 เดือนที่ผมได้ใช้ชีวิตที่นี่ มันเป็นประสบการณ์ที่คุ้มค่ามากเลยครับ ผมขอโอกาสในพื้นที่คอลัมน์มาแชร์ประสบการณ์ตรงที่ผมได้มีโอกาสสัมผัสจริงๆ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

เม.ย.
18

ประกาศสหกิจศึกษา

ประกาศสหกิจศึกษา – นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ที่กำลังจะไปปฏิบัติหสกิจศึกษา โปรดมาติดต่อรับใบส่งตัวที่งานสหกิจศึกษาก่อนวันที่ 29 พ.ค. 2556 – นัดวันปฐมนิเทศ ณ ห้องประชุมวิทยาบงกช เวลา 9.30 น. (24 พ.ค. 2556) Share

Print Friendly, PDF & Email

เม.ย.
17

โครงการสอนปรับความรู้พื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556

banner_sci17_04_56_2

Share

Print Friendly, PDF & Email

เม.ย.
17

ขอเชิญร่วมงานประเพณีสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2556

banner_sci17_04_56_1

Share

Print Friendly, PDF & Email

เม.ย.
09

Beall’s List of Predatory Publishers 2013

banner_sci090456_6

Share

Print Friendly, PDF & Email

เม.ย.
05

ค่ากิจกรรมนักศึกษาและโครงการ/กิจกรรม นักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2556

banner_sci050456_1

เรียน นักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2556 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอแจ้งค่ากิจกรรมนักศึกษาและโครงการ/กิจกรรมก่อนเปิดภาคการศึกษา ดังนี้ – ค่าใช้จ่ายด้านกิจกรรมนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เหมาจ่ายตลอดหลักสูตร 4 ปี) 2,000 บาท – เนคไทน์ หรือ ตุ้งติ้ง (ในส่วนของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) – เสื้อ Freshy 2013 (องค์การนักศึกษา) – ค่ากิจกรรมภายในคณะฯ ตลอดปีการศึกษา (4 ปี) ขอให้นักศึกษาใหม่ชำระเงินที่ ห้อง SC. 1102 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คุณสุรีย์พร ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2556 …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

เม.ย.
04

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี

banner_sci040456_6

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี (ผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้) Share

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts