Category Archive: ทุนการศึกษา

ส.ค.
26

สัมภาษณ์ทุนนักศึกษาเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

20160825students_07

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดสัมภาษณ์ทุนนักศึกษาเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 2 ทุน ได้แก่ ทุนบริดจสโตน และทุนมูลนิธิทาคาฮาชิ โดยมีตัวแทนนักศึกษาจากภาควิชาและสาขาวิชา จำนวนทั้งสิ้น 8 คน เข้าสัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 ณ ห้องรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/40463 Share

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
24

รัฐบาลตุรกีประกาศให้ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2015 – 2016

turki

รัฐบาลตุรกีประกาศเสนอทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาต่างชาติเพื่อไปศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ที่สถาบันอุดมศึกษาในประเทศตุรกี โดยจะครอบคลุมค่าเล่าเรียนตามหลักสูตร ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายรายเดือน ค่าประกันสุขภาพ และค่าเดินทาง (ค่าโดยสารเครื่องบินไป-กลับ) เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 ก.พ.-31 มี.ค. 2559 สนใจสมัครได้ทาง www.turkiyeburslari.gov.tr และต้องสมัครออนไลน์เท่านั้น รายละเอียดดังแนบ Share

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
08

ทุนการศึกษาและทุนวิจัยตั้งแต่ ระดับปริญญาตรี-หลังปริญญาเอกจากสถาบันอุดมศึกษาในอเมริกา

ทุนการศึกษาและทุนวิจัยตั้งแต่ ระดับปริญญาตรี-หลังปริญญาเอกจากสถาบันอุดมศึกษาในอเมริกาจำนวนกว่า 500 ทุน พร้อมทั้งรายละเอียดงบสนับสนุนและช่องทางการระดมทุนของทางมหาวิทยาลัย โดยผู้สนใจสามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.FundingUSstudy.org Share

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
08

ข่าวทุนการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยเป่ยต้า ประเทศจีน

Northwest University

มหาวิทยาลัยซีเป่ยต้า (Northwest University) นครซีอาน มณฑลส่านซี สาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมกับรัฐบาลจีนและสถาบันขงจื่อ ได้จัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2559-2560 ในหลักสูตรต่างๆจำนวน 3 ประเภท ได้แก่ 1. ทุนรัฐบาลจีน ระดับปริญญาโท-เอก ณ มหาวิทยาลัยซีเป่ยต้า 2. ทุนสถาบันขงจื่อ ที่มหาวิทยาลัยซีเป่ยต้า 3. ทุนมหาวิทยาลัยซีเป่ยต้า สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ในการนี้ ผู้สนใจสมัครขอรับทุนการศึกษาดังกล่าว สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก www.mug.go.th  ภายใต้หัวขอแวดวงอุดมศึกษา หรือติดต่อผู้ประสานงานของมหาวิทยาลัยซีเป่ยต้าได้ที่ tonwu@nwu.edu.cn  (Mr.Wang) และ cryatalhe0917@163.com(Ms.He) คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ย.
05

คัดเลือกนักศึกษารับทุนสนับสนุนการศึกษาจาก บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด

20150904sci_06

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาจากภาควิชา/และสาขาวิชา เพื่อรับทุนสนับสนุนการศึกษาจาก บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด โดยมีนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกได้แก่ นางสาวรุ่งทิวา  อินต๊ะตัน ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาชีววิทยา เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2558 ณ ห้องST1-307 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/30941 Share

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
21

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมอบทุนโครงการสหกิจนานาชาติให้กับนักศึกษา

sci

น.ส.จิดาภา ภัทรบุญฤทธิ์ และนายวัชรพล กาพย์พิมาย นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับทุนทุนละ 5,000 บาท และตั๋วเครื่องบินไป – กลับ กรุงเทพฯ – ไต้หวัน จำนวนเงิน 18,800 บาท เพื่อเข้าร่วม “โครงการสหกิจศึกษานานาชาติ” ระหว่างวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2556 – 31 มกราคม พ.ศ.2557 ณ National Pingtung University of Science and Technology ประเทศไต้หวัน ในการนี้ ผศ.ดร.สิริแข …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.ย.
26

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรับทุนการศึกษาจากตัวแทนคณะศิษย์เก่าวิศวเกษตร

2013September26-1

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสุทัศนีย์ ทรงศรี  ชั้นปี 1  นางสาวแพรวพรรณ พลหาญ ชั้นปี 2 และ นายธนวัติ  หมอกชัย ชั้นปี 4 นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับทุนการศึกษามอบโดย นายสุรสิทธิ์ จรัสเพ็ชร ตัวแทนคณะศิษย์เก่าวิศวเกษตร  ทุนละ 3,000 บาท เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2556 ณ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  ในการนี้คณาจารย์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้ร่วมสมทบทุนเพิ่มเติมอีก 5,000 บาท Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
09

คณบดีมอบเกียรติบัตรสหกิจศึกษาและเงินรางวัลแก่นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา

banner_coop06-07-55

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลแก่นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา ที่ได้รางวัลในการประกวดโครงงานสหกิจศึกษา-วิทยาศาสตร์ดีเด่น และการประกวดงานประจำ เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องประชุมคณบดี ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=13839 Share

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
23

ลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กับ Hokkaido Information University

DSC08339

การลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กับ Hokkaido Information University ในวันที่ 12 มีนาคม 2555 (The MOU between Rajamangala University of Technology Thanyaburi and the Hokkaido Information University on 12 March 2012) Share

Print Friendly, PDF & Email

» Newer posts