Category Archive: ผลงานและกิจกรรม

ต.ค.
16

เด็ก วิทยา มทร.ธัญบุรี เจ๋ง ผลิตเครื่องช่วยนวดคนตาบอด

2013October16-2

จากความต้องการของศูนย์การเรียนและสาธิตอาชีพคนตาบอดธนบุรี สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย และมูลนิธิส่งเสริมอาชีพคนตาบอด มีความต้องการให้ผู้พิการทางสายตาที่ได้เรียนรู้และฝึกฝนการนวดได้ด้วยตนเองเนื่องจากการนวดแผนไทยเป็นที่นิยมและถือเป็นทางเลือกหนึ่งในการบำบัดโรค สนับสนุนให้ผู้พิการทางสายตาได้มีอาชีพนวด เป็นการให้โอกาสผู้พิการได้มีการฝึกฝนการนวดไทย เป็นเครื่องช่วยสอนแก่ครูสายตาปกติที่เป็นผู้สอนนวดในชั้นเรียนให้แก่ผู้พิการทางสายตา เป็นเครื่องเรียนรู้แทนครู โดยผู้พิการทางสายตาสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างเป็นส่วนตัว และเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์การนวดแผนไทย นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย “ก๊อต” นายกฤษณะ โภควัฒน์ “ไนช์” นายณัฐชนน กมลโต “ฝ้าย”นางสาวกมลชนก อดิเรกธนสาร และ “แอร์” นางสาวมัณฑนา ปานสังข์ ได้คิดค้นและผลิต “เครื่องช่วยเรียนรู้การนวดไทยสำหรับผู้พิการทางสายตา” ขึ้นมา โดยมี รศ.ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ และ อาจารย์จตุรพิธ เกราะแก้ว เป็นที่ปรึกษา จากประสิทธิภาพคุณสมบัติทำให้ผลงานดังกล่าวได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ต้นแบบนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Contribution …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.ย.
30

ขอแสดงความยินดีกับนายอภิรักษ์ แก้วกำเนิด ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน “WEB DESIGN CONTEST 2013”

20130919

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ นายอภิรักษ์ แก้วกำเนิด นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลชมเชยจากการประกวดการแข่งขันการออกแบบเว็บไซต์ หรือ WDC2013 (Web Design Contest 2013) วันที่ 7 กันยายน 2556 ณ Hokkaido Information University ประเทศญี่ปุ่น โดยมี อาจารย์ปองพล นิลพฤกษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์เป็นที่ปรึกษา และได้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบและประกวดเว็บไซต์ โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางสำหรับการอบรม ณ ประเทศญี่ปุ่น Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ย.
17

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ รายงานผลการประกวดโครงการ Brand’s GEN 6 ฉลาดคิดไร้ขีดจำกัด

sci_42

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ นำโล่รางวัลที่ได้รับจากการประกวดโครงการ Brand’s GEN 6 ฉลาดคิดไร้ขีดจำกัด รายงานผลการประกวดและมอบผลิตภัณฑ์แบรด์ แด่ท่านคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2556 ณ ห้องคณบดี Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ย.
17

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ได้รับรางวัลจากโครงการ Brand’s GEN 6 ฉลาดคิดไร้ขีดจำกัด

2013September17-1

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอแสดงความยินดีกับผลงาน“เครื่องช่วยเรียนรู้การนวดไทยสำหรับผู้พิการทางสายตา” นักศึกษาชั้นปีที่ 3สาขาเทคโนโยีคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศต้นแบบนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Contribution Award in Science) และรางวัลนวัตกรรมยอดนิยม (Popular Vote) โครงการ Brand’s GEN 6 ฉลาดคิดไร้ขีดจำกัด โดยมี รศ.ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ และ อาจารย์จตุรพิธ เกราะแก้ว เป็นที่ปรึกษา ============================ Share

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
19

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจาก Hokkaido Information University (HIU)

sci_10

อาจารย์ ทรงพล กลับวงษ์ และ อาจารย์ปองพล นิลพฤกษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจาก Hokkaido Information University (HIU) จากประเทศญี่ปุ่น ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระหว่างวันที่ 12 – 22 สิงหาคม 2556 โดยมีความร่วมมือกันในการจัดโครงการ International Web Design Contest 2013 (iWDC 2013) และ โครงการ International Short Film Contest 2013 (iSFC 2013) เพื่อให้คณาจารย์และนักศึกษาทั้งสองประเทศเข้าใจและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมร่วมกัน …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
09

เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าเยี่ยมชมผลงานมหาวิทยาลัยฯ

DSC_2550

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ร่วมแสดงผลงานวิจัยของอาจารย์  ในงานการต้อนรับนายผดุง ลิ้มเจริญรัตน์  เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะ โดยมีนายวิรัช  โหตระไวศยะ  รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นผู้ให้การต้อนรับ เข้าเยี่ยมชมผลงานวิจัยและผลิตภัณฑ์ OTOP ของมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมรินลอุบล มทร.ธัญบุรี วันที่ 6 สิงหาคม 2556 ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ Share

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
02

ขอแสดงความยินดีกับนายเจษฎา คตสำโรง นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ

2013Aug2-2

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอแสดงความยินดีกับนายเจษฎา คตสำโรง นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในสาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร ประเภทการนำเสนอปากเปล่า (Oral)  จากการนำเสนอผลงานวิจัยในหัวข้อ “การพัฒนาการปลูกข้าวนาหว่านด้วยหัวเชื้อราอัดเม็ดร่วมกับสารปรับปรุงดินชีวภาพ” ในการประชุมวิชาการเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 11 (เกษตรภาคเหนือตอนล่าง) ภายใต้หัวข้อ “การสร้างความเข้มแข็งทางการเกษตรด้วยเครือข่ายทางวิชาการในเอเชียตะวันออก” และได้จัดพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยนเรศวรฉบับพิเศษ เมื่อวันที่  30 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ณ คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยนเรศวร Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
29

ขอแสดงความยินดีกับดร.นริศร์ บาลทิพย์ และ ดร.นิธิวัฒน์ ชูสกุล

2013july29-1

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับดร.นริศร์ บาลทิพย์ และ ดร.นิธิวัฒน์ ชูสกุล ที่ได้รับรางวัลจากการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 (5th RMUTNC) และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 4 (4thRMUTIC) ระหว่างวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2556 ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ Share

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
19

ขอเิชิญร่วมโหวตผลงานของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กับโครงการ “BRAND’S Gen

banner_sci2013-june19_1

ขอเิชิญร่วมโหวตผลงานของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าร่วมการประกวดกับโครงการ “BRAND’S Gen ฉลาดคิดไร้ขีดจากัด” เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษาได้นำเสนอผลงานสร้างสรรค์ของตนเอง สู่สังคม และส่งเสริมให้เยาวชนใช้ความคิดและสมองอย่างเต็มที่ เริ่มเปิดโหวตวันที่ 17 มิถุนายน 2556 นี้ โหวตได้ที่Link : http://www.brandsgen.com/2013/index.php?orderby2=มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี#maincontent ***โหวตแล้วมีสิทธิ์ลุ้นได้รับ Samsung Galaxy Note 8.0 Share

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
14

คณบดีคณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีลงข่าวหนังสือพิมพ์

999261_591639284191977_1956530617_n

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีและดร.สุทธวรรณ สุพรรณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ลงข่าวหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ในเดลินิวส์วาไรตี้ในเรื่อง วิเคราะห์ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในประเทศ 20 ปีที่ผ่านมามีสภาวะดีขึ้น แต่ปัญหาฝุ่นขนาดเล็ก และก๊าซโอโซน จากการเผาไหม้ของรถยนต์ยังมีมากขึ้นแทนสารตะกั่ว ข่าวเพิ่มเติม : http://www.dailynews.co.th/article/224/211286 Share

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts