Category Archive: ผลงานและกิจกรรม

ก.ค.
08

ถุงมือบำบัดทางกายภาพ ผลงานจากสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

3

ถุงมือบำบัดทางกายภาพ เป็นผลงาน นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ภายใต้การดูแลของ อ.สุเทพ เชาว์สนิท ที่ปรึกษาโครงการวิจัย พัฒนาเพื่อเป็นอุปกรณ์เสริมสำหรับการรักษาผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาต โดยทำหน้าที่ช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อและเมื่อยล้าของนิ้ว Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
08

สัญญาณเสียงจับผู้บุกรุก ผลงานนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

view_resizing_1

ขอแนะนำนายเกรียงไกร บุญเกิด น.ส.ธนัชพร ไชยสิทธิ์และ น.ส.ชลธิชา ชื่นใจ นักศึกษาจากสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ได้ใช้ความรู้ที่เรียนมาช่วยกันคิดค้น และประดิษฐ์เครื่องตรวจจับผู้บุกรุก ภายในบ้านเรือนขึ้น Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
08

นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยาคิดใช้หัวเชื้อราชักนำการเติบโตต้นโกงกาง

view_resizing_images

จากการบุกรุกป่าชายเลน ไม่ว่าจะเป็นการทำประโยชน์จากการทำนาเกลือ นากุ้ง การประมง ซึ่งทำให้ปริมาณของป่าชายเลนลดน้อยลง ส่งผลต่อระบบนิเวศในวงกว้าง จนปัจจุบันมีผู้ตื่นตัวกับปัญหานี้มากขึ้น มีการฟื้นฟูป่าชายเลนที่ถูกทำลายด้วยการนำพันธุ์ไม้อย่างต้นโกงกาง ต้นแสม ต้นตาตุ่ม มาปลูกทดแทน Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
05

“นักวิจัยสตรี”ธัญบุรีซิวรางวัลนานาชาติกวาด8รางวัลจากกรุงโซล-เล็งต่อยอดเชิงพาณิชย์(“Lady of Researcher” RMUTT wins 8 awards from Seoul, Korea, envisaging ecomercail expansion development )

FILE466-1

“นักวิจัยสตรี”ธัญบุรีซิวรางวัลนานาชาติกวาด8รางวัลจากกรุงโซล-เล็งต่อยอดเชิงพาณิชย์(“Lady of Researcher” RMUTT wins 8 awards from Seoul, Korea, envisaging ecomercail expansion development )  Share

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
14

แนะนำ e-Learning สื่อการสอน

sarun11

แนะนำสื่อการสอน e-Learning รูปแบบซีดี ในวิชาแคลคูล้ส สำหรับวิศวกร โดย ผศ.ดร.ศรัณย์ ว่องไว รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และวิชาสถิติเชิงคณิตศาสตร์ โดย ผศ.ดร.ยุรีย์ วรวิชัยยันต์ หัวหน้าสาขาวิชาสถิติประยุกต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ติดต่อขอยืมซีดีได้ที่ Edutainment Zone  ชั้น 2)   Share

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
02

ระบบเฝ้าระวังผู้บุกรุกภายในครัวเรือนผ่านมือถือ (House Intruder Surveillance System Through Cell Phone)

018-300x199

ปัจจุบัน การนำเอากล้องโทรทัศน์วงจรปิดมาใช้ในการรักษาความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินภายในบ้าน เห็นทีว่า คงจะยังไม่พอ เพราะทุกวันนี้ก็ยังมีข่าว การโจรกรรมเกิดขึ้นได้ทุกวัน และเกิดในบ้านของผู้ที่ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเสียด้วย Share

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
02

คอลัมน์ เคาะประตูแคมปัส: ลานจอดรถอัจฉริยะไอเดียนักศึกษาธัญบุรี (Genius Parking Lots Invented by RMUTT Students)

news1

นายพลวัฒน์ ชูหอยทอง น.ส.ขวัญจิต งามบ้านผือ น.ส.อมรา กล่อมจาดและ น.ส.สุราวรรณ คำสุทธินักศึกษาจากสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี(มทร.ธัญบุรี) คิดค้นระบบลานจอดรถที่รัดกุม มีศักยภาพ โดยระบบดังกล่าวเป็นการนำเทคโนโลยี RFID เข้ามาประยุกต์ใช้ในการระบุเจ้าของบัตร เพื่อตรวจสอบว่าเป็นบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้จอดรถหรือไม่ คือ ผู้ใช้บริการต้องลงทะเบียนกับเจ้าของสถานที่จอดก่อน ทั้งนี้ ยังรวมถึงการเติมเงินสำหรับค่าบริการจากนั้นจะได้ไอดี ที่มีรหัส ซึ่งสามารถเก็บได้เฉพาะรหัสของมันเอง ระบบดังกล่าวนอกจากตรวจสอบการอนุญาตเข้าในอาคาร ยังได้นำไมโครคอนโทรลเลอร์เข้ามาช่วยในการเปิด-ปิดประตูอัตโนมัติ เมื่อมีการอ่านข้อมูลจากแท็ก โดยไม่จำเป็นต้องใช้พนักงานในการเปิด-ปิดประตู อีกทั้งยังช่วยจัดหาช่องจอดรถที่เหมาะสมให้กับผู้ใช้บริการ เช่น ผู้ใช้บริการจะสามารถรู้ได้จากหน้าจอตรงทางเข้า เมื่อแท็ก ไอดี แล้วว่า มีช่องว่างสำหรับจอดรถได้ตรงไหนบ้างโดยที่ไม่ต้องวนหาให้เสียเวลา ระบบนี้ถือว่าสะดวกทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ และยังลดภาระพนักงานที่ต้องนั่งเฝ้าตลอดทั้งวันอีกด้วย ผู้ที่สนใจระบบการจัดการลานจอดรถอัจฉริยะดังกล่าวสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 0-2549-4150-4 Share

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
01

ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. สิริแข พงษ์สวัสดิ์ และ อาจารย์ สุทธวรรณ สุพรรณ ได้รับรางวัล KIWIE PRIZE

KIWIE1

งานประกวดผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์โดยนักวิจัยหญิง  Korea International Women’s Invention Exposition 2010                                สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้คิดค้นถังปฏิกรณ์ชีวภาพแบบใช้แสงแนวตั้ง โดยเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการเพาะเลี้ยงสาหร่ายได้หลาย ๆ ชนิด อาทิเช่น การเพาะเลี้ยงสาหร่ายที่ผลิตน้ำมันได้ เช่น สาหร่าย Botryococcus brunii นอกจากนี้ยังใช้ในการวิจัยเพื่อหาสาหร่ายชนิดอื่นๆ ที่มีศักยภาพในการผลิตน้ำมัน รงควัตถุ เอนไซม์ ตลอดจนการใช้เป็นอาหารและยาได้อีกด้วย ซึ่งทางสาขาวิชาฯ ได้ส่งผลงานวิจัยที่เป็นสิ่งประดิษฐ์ของผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. สิริแข พงษ์สวัสดิ์ และ อาจารย์ สุทธวรรณ สุพรรณ เข้าร่วมการประกวดในงาน Korea International Women’s Invention Exposition 2010 ณ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
01

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

itpe

Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
22

ดร.สิงห์โต สกุลเขมฤทัย ได้รับรางวัลเหรียญทอง (SIIF 2010)

CIMG3114

ดร.สิงห์โต สกุลเขมฤทัย ได้รับรางวัลเหรียญทอง (SIIF2010) จากผลงานเรื่อง“หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ เคลือบด้วยฟิล์มบางนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์” (Fluorescent Lamp Coated with Nano Titanium Dioxde) ณ แปซิฟิคฮอลล์ กรุงโซล ประเทศเกาหลี ระหว่างวันที่ 2 – 6 ธันวาคม พ.ศ. 2553 Share

Print Friendly, PDF & Email

» Newer posts