Category Archive: ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

มิ.ย.
14

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

20190614sci_131

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาใหม่มีความเข้าใจบทบาท หน้าที่ และสามารถนำมาใช้เป็นแนวทางการปรับตัวเข้ากับการเรียนในยุคศตวรรษที่ี 21 รวมถึงการปรับตัวเข้ากับสังคมระดับอุดมศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ ในวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/77857 Share

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
12

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2562

New student 2019schedule

Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
29

โครงการสัมมนาผู้ปฏิบัติงานด้านกิจการนักศึกษา

20190527sci_12

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการสัมมนาผู้ปฏิบัติงานด้านกิจการนักศึกษา ระหว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมชูชัยบุรี ศรีอัมพวา จ.สมุทรสงคราม โดยมีนายวิรัช โหตระไวศยะ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/77422 ภาพโดยกองพัฒนนักศึกษา มทร.ธัญบุรี Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
27

การประชุมประจำเดือนพฤษภาของสโมสรนักศึกษาและประธานภาควิชา/สาขาวิชา

20190527SD_13

คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา และประธานภาควิชา/สาขาวิชา เข้าร่วมประชุมประจำเดือนพฤษภาคม เรื่องการจัดการประกวดดาว-เดือน และการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของคณะฯ ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม ST-1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/77354 Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
22

การประกวดผู้อัญเชิญตราราชมงคลธัญบุรี และประกวดสุดยอดพิธีกร

20190522sci

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประกวดผู้อัญเชิญตราราชมงคลธัญบุรี และจัดประกวดสุดยอดพิธีกร เพื่อหาตัวแทนคณะไปแข่งขันระดับมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช และห้องกระจก อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/76816 Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
21

โครงการบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับงานศิลปะวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

20190521sci

  ดร.มรกต พุทธกาล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิด “โครงการบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับงานศิลปะวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น” ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ณ ห้อง ST-1308 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/76705 Share

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
28

โครงการ “ชาววิทย์ร่วมใจลดขยะ “Sci Zero Waste”

20190328Sci Zero Waste_04

  ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการ “ชาววิทย์ร่วมใจลดขยะ “Sci Zero Waste” ซึ่งเป็นโครงการที่คณะฯ ได้จัดทำขึ้นเพื่อปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ และสิ่งแวดล้อมด้วยการลดขยะ ในวันที่ 28 มีนาคม 2562 ณ ห้องกระจก อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/75664 Share

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
17

กิจกรรม SMO VIDYA MEET & Share

20190117SMO

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมกิจกรรม SMO VIDYA MEET & Share เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสโมสรนักศึกษา ในวันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 12.15 น. ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/74782 Share

Print Friendly, PDF & Email

ธ.ค.
27

เปิดรับสมัครทีมสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

Vote-SAMOSCI

Share

Print Friendly, PDF & Email

ธ.ค.
02

พิธีเปิด-ปิดการแข่งขันกีฬา Science Game 2018

20181202scigame_76

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการแข่งขัน Science Game 2018 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาแต่ละภาควิชา/สาขาวิชา ได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ ความสามัคคี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2561 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อัษฎาวุธ อารีสิริสุข รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน เป็นประธานในพิธีเปิด-ปิดการแข่งขัน และมอบรางวัลการแข่งขัน ในวันที่ 2 ธันวาคม 2561 ณ อาคารยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/71867 Share

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «