Category Archive: ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

ก.ค.
26

พิธีถวายเครื่องราชสักการะถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๒

20180726sci

นายวิรัช โหตระไวศยะ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ โดมคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมพิธีในพิธีในครั้งนี้ ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/82369 Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
13

พิธีถวายเทียนพรรษา พร้อมจตุปัจจัยไทยธรรม ณ วัดหว่านบุญ

20180712_28

ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา พร้อมจตุปัจจัยไทยธรรม ณ วัดหว่านบุญ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/81196 Share

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
28

พิธีไหว้ครูและมอบตัวเป็นศิษย์ ประจำปี 2562

20190627sci

  ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีไหว้ครูและมอบตัวเป็นศิษย์ ประจำปี 2562 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธี และให้โอวาทแก่นักศึกษา ในวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ ห้องกระจก อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/79927 Share

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
27

การประกวดพานไหว้ครู ปีการศึกษา 2562

20190626sci

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการประกวดพานไหว้ครู ปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ณ บริเวณห้องฝ่ายพัฒนานักศึกษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/79882 Share

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
14

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

20190614sci_131

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาใหม่มีความเข้าใจบทบาท หน้าที่ และสามารถนำมาใช้เป็นแนวทางการปรับตัวเข้ากับการเรียนในยุคศตวรรษที่ี 21 รวมถึงการปรับตัวเข้ากับสังคมระดับอุดมศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ ในวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/77857 Share

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
12

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2562

New student 2019schedule

Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
29

โครงการสัมมนาผู้ปฏิบัติงานด้านกิจการนักศึกษา

20190527sci_12

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการสัมมนาผู้ปฏิบัติงานด้านกิจการนักศึกษา ระหว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมชูชัยบุรี ศรีอัมพวา จ.สมุทรสงคราม โดยมีนายวิรัช โหตระไวศยะ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/77422 ภาพโดยกองพัฒนนักศึกษา มทร.ธัญบุรี Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
27

การประชุมประจำเดือนพฤษภาของสโมสรนักศึกษาและประธานภาควิชา/สาขาวิชา

20190527SD_13

คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา และประธานภาควิชา/สาขาวิชา เข้าร่วมประชุมประจำเดือนพฤษภาคม เรื่องการจัดการประกวดดาว-เดือน และการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของคณะฯ ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม ST-1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/77354 Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
22

การประกวดผู้อัญเชิญตราราชมงคลธัญบุรี และประกวดสุดยอดพิธีกร

20190522sci

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประกวดผู้อัญเชิญตราราชมงคลธัญบุรี และจัดประกวดสุดยอดพิธีกร เพื่อหาตัวแทนคณะไปแข่งขันระดับมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช และห้องกระจก อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/76816 Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
21

โครงการบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับงานศิลปะวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

20190521sci

  ดร.มรกต พุทธกาล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิด “โครงการบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับงานศิลปะวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น” ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ณ ห้อง ST-1308 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/76705 Share

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «