Category Archive: ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

มี.ค.
28

โครงการ “ชาววิทย์ร่วมใจลดขยะ “Sci Zero Waste”

20190328Sci Zero Waste_04

  ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการ “ชาววิทย์ร่วมใจลดขยะ “Sci Zero Waste” ซึ่งเป็นโครงการที่คณะฯ ได้จัดทำขึ้นเพื่อปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ และสิ่งแวดล้อมด้วยการลดขยะ ในวันที่ 28 มีนาคม 2562 ณ ห้องกระจก อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/75664 Share

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
17

กิจกรรม SMO VIDYA MEET & Share

20190117SMO

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมกิจกรรม SMO VIDYA MEET & Share เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสโมสรนักศึกษา ในวันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 12.15 น. ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/74782 Share

Print Friendly, PDF & Email

ธ.ค.
27

เปิดรับสมัครทีมสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

Vote-SAMOSCI

Share

Print Friendly, PDF & Email

ธ.ค.
02

พิธีเปิด-ปิดการแข่งขันกีฬา Science Game 2018

20181202scigame_76

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการแข่งขัน Science Game 2018 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาแต่ละภาควิชา/สาขาวิชา ได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ ความสามัคคี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2561 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อัษฎาวุธ อารีสิริสุข รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน เป็นประธานในพิธีเปิด-ปิดการแข่งขัน และมอบรางวัลการแข่งขัน ในวันที่ 2 ธันวาคม 2561 ณ อาคารยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/71867 Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
16

โครงการสร้างจิตสาธารณะและปลูกฝังค่านิยม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

20181116sci_112

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการจิตอาสา ทำความสะอาดหลังคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสร้างจิตสาธารณะหรือจิตอาสาและปลูกฝังค่านิยมเพื่อรับใช้สังคมรวมทั้งเรียนรู้กระบวนการจัดกิจกรรม โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการ ในวันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/70988 Share

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
12

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์กิตติพงศ์ กลิ่นจันทร์ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานอาคารสถานที่และยานพาหนะ

kittipong_Buliding

Share

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
11

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.พิทยา พุ่มพวง ที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานวินัยและจริยธรรม

pitthaya

Share

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
01

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานประจำฝ่ายพัฒนานักศึกษา

OAM_SD

Share

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
21

ขอเชิญนักศึกษาร่วมประกวดคำขวัญ ภายใต้หัวข้อ “ลดขยะ ลดโลกร้อน” ชิงเงินรางวัล 2,000 บาท

20180820

Share

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
21

ขอเชิญนักศึกษาร่วมประกวดร้อยแก้ว ประเภทเรียงความ หัวข้อ “ปลุกจิตสำนึก แยก ก่อน ทิ้ง” ลดขยะ ลดมลพิษ

ประกวดร้อยแก้ว

Share

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «