Category Archive: ศิลปวัฒนธรรม

พ.ค.
21

โครงการบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับงานศิลปะวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

20190521sci

  ดร.มรกต พุทธกาล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิด “โครงการบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับงานศิลปะวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น” ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ณ ห้อง ST-1308 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/76705 Share

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
12

โครงการ “สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย สานสายใยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี ๒๕๖๒”

20190312sci_50

  ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการ “สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย สานสายใยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี ๒๕๖๒” ในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา  ภายในงานมี การประกวดตำส้มตำลีลา การประกวดภาพถ่าย “ว้าว…คณะวิทย์” และการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง “มนต์รักสองฝั่งคลอง” ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/75454 Share

Print Friendly, PDF & Email

ธ.ค.
19

พิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาชีววิทยา ประจำปีการศึกษา 2561

20181219Bio

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาชีววิทยา ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 19 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/73336 Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
23

งาน “สืบสานประเพณีลอยประทีปตามวิถีสู่สายนทีเมืองธัญบุรี ปีการศึกษา ๒๕๖๑”

20181122Loy Kratong_47

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีพร้อมด้วยผู้บริหารของมหาวิทยาลัย และผศ.ดร.เนตรนภิส แก้วช่วย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย พร้อมด้วยอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมต้อนรับและประชุม กับ Prof. Takashi Fuji อดีตอธิการบดี Hokkaido Information University ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมธัญกาฬ สำนักงานอธิการบดี มทร.ธัญบุรี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/71127 Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
19

ขอเชิญร่วมงานวันพ่อแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

20181205Dad

Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
18

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมงานกฐินพระราชทาน วัดแก้วพิจิตร จ.ปราจีนบุรี

20181117sci_03

ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรสายสนับสนุนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมงานกฐินพระราชทาน ณ วัดแก้วพิจิตร พระอารามหลวง จ.ปราจีนบุรี เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/70911 Share

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
23

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมวางพวงมาลาที่หน้าพระบรมรูป ร.5 จำลอง เนื่องในวันปิยมหาราช

20181022sci_02

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ตัวแทนคณาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมวางพวงมาลาที่หน้าพระบรมรูป ร.5 จำลอง เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2561 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/70636 Share

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
12

พิธีทำบุญตักบาตรในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9

20181012sci_09

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในวันที่ 12 ตุลาคม 2561 ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.ธัญบุรี  ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/70518 cr. ภาพโดย กองประชาสัมพันธ์ Share

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
07

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

20180807Mom-sci_07

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 ณ โดมอเนกประสงค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/68219 Share

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
07

พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่๙

20180807sci_06

คณาจารย์ และตัวแทนผู้นำนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่๙ ในวันอังคารที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารสำนักงานอธิการ มทร.ธัญบุรี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/68220     Share

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «