Category Archive: ศิษย์เก่า

พ.ค.
25

ขอเชิญศิษย์เก่าภาควิชาเคมีเข้าร่วมโครงการอบรมระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน : ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017

ISOIEC 17025-2017

ขอเชิญศิษย์เก่าภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าร่วมโครงการอบรมระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน : ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00-12.00 น. ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ส่งใบสมัครที่ ydao4@hotmail.com ผู้ประสานงาน คุณตรีดาว  02-5494168 Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ย.
06

โครงการขับเคลื่อนศิษย์เก่า ก้าวสู่สังคมดิจิทัล มทร.ธัญบุรี

IC3

กองพัฒนานักศึกษา ขอเชิญท่านเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้าน ICT ให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานของท่าน และในส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ สามารถเข้ารับการอบรมได้ตลอดหลักสูตร และสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้ทางระบบออนไลน์ http://regtraining.rmutt.ac.th:8080/ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0 2549 3085 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 0 2549 3025 Share

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
19

พิธีมอบโล่เกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น ประจำการศึกษา 2560

20180819congratulate_109

  นายวิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในพิธีมอบโล่เกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น ประจำการศึกษา 2560 แก่ศิษย์เก่าดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเภทบุคคลทั่วไป ได้แก่ นายเอกชัย กลิ่นกุสุม รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี โดยมีผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดี และคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่น ในวันที่ 19 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/68683 Share

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
14

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภทบุคคลทั่วไป

alumni

Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ย.
05

โครงการ “ศิษย์เก่าสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายกับสถานประกอบการสาขาวิชาสถิติประยุกต์”

20170905Stat_12

โครงการ “ศิษย์เก่าสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายกับสถานประกอบการสาขาวิชาสถิติประยุกต์” เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 ณ ห้อง ST1901 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/54636 Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
22

ศิษย์เก่า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถ่ายทำรายการและสัมภาษณ์ “โครงการสอนฟรี 89 โรงเรียนทั่วประเทศ”

20161123

Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
05

โครงการประกวดผลงานนวัตกรรมการพัฒนาโมบาย แอปพลิเคชัน ภาครัฐ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2558 MEGA2015 : Mobile Enterprise d-Government Award 2015

MEGA2015-2

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 อาจารย์ปองพล นิลพฤกษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี และนายธนบูรณ์ เกตุวงศ์วิริยะ ศิษย์เก่าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี เช่นเดียวกัน ร่วมกันพัฒนา “ระบบแจ้งเตือนหมอกควันไฟป่า” และเข้าร่วมนำเสนอผลงานในโครงการประกวดผลงานการพัฒนา นวัตกรรมโมบายแอปพลิเคชันภาครัฐ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2558 รอบสุดท้าย (MEGA2015 : Mobile Enterprise d-Government Award 2015) โดยผลงาน “ระบบแจ้งเตือนหมอกควันไฟป่า” จาก อาจารย์ปองพล นิลพฤกษ์ และ ศิษย์เก่า นายธนบูรณ์ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
21

งานคืนสู่เหย้าชาววิทย์ ครั้งที่ 3 “คิดถึงวิทยา ตอน วันวานและกาลเวลา”

20160319alumnisci

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานคืนสู่เหย้าชาววิทย์ ครั้งที่ 3 “คิดถึงวิทยา ตอน วันวานและกาลเวลา” เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2559 ณ ลานกิจกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการนี้ รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีให้เกียรติเป็นประธาน โดยมี ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกล่าวรายงาน ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม :http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/34516 Share

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
21

โครงการสัมมนาทางวิชาการและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สาขาวิชาชีววิทยา

20160319alumnibio_12

สาขาชีววิทยา จัดโครงการสัมมนาเรื่อง ความก้าวหน้าของโพรไบโอติกในอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อให้ความรู้แก่ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน โดยมีวิทยากรคือ ดร. อารณี โชติโก นอกจากนี้ยังได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากศิษย์เก่ากับศิษย์ปัจจุบัน เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2559 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/34497 Share

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
21

กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ จากศิษย์เก่าพบศิษย์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

20160319alumnicomsci_18

กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ จากศิษย์เก่าพบศิษย์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  ในงานคืนสู่เหย้าชาววิทย์ ครั้งที่ 3 คิดถึงวิทยา ตอน วันวานและกาลเวลา” เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/34477 Share

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «