Category Archive: สาขาวิชาชีววิทยา

เม.ย.
17

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ณัฐชยา คำรังษี สาขาวิชาชีววิทยา ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน งาน The 47th International Exhibition of Inventions Geneva

geneva

Share

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
20

อบรมการใช้เครื่อง real time PCR จากบริษัท กิฟไทย จำกัด

20190320bio_05

ในวันที่ 19 มีนาคม 2562 ทางบริษัท กิฟไทย จำกัด ได้เข้ามานำเสนอเครื่อง real time PCR แบบขนาดพกพา และได้แสดงการใช้งานของเครื่อง โดยการอบรมในครั้งนี้ มีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา เข้าร่วมฟังการบรรยาย ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/75602 Share

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
12

สอบสมรรถนะ สาขาวิชาชีววิทยา

20190312bio

วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 ทางสาขาวิชาชีววิทยา ได้จัดสอบสมรรถนะ หรือเทคนิคด้านปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอาหารให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ในภาคการศึกษาที่ 2/2561 ณ ห้อง ST 1506 ชั้น 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/75613 Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
15

ประกาศการสอบและประเมินผลวิทยานิพนธ์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์

20190215graduate

  Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
15

งาน Thailand Industrial Fair 2019 and Food Pack Asia 2019

20190213FoodPackAsia2019_113

  คุณนิสากร จึงเจริญธรรม รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงาน Thailand Industrial Fair 2019 and Food Pack Asia 2019 โดยมี ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และอาจารย์กีรติบุตร กาญจนเสถียร อาจารย์ประจำสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง “พลิกธุรกิจปรับโฉมอุตสาหกรรมการผลิตในยุคดิจิทัล ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) และ ดร.อารณี โชติโก หัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง “การสร้างคุณค่าและอัตลักษณ์ทรัพยากรท้องถิ่นไทยด้วยนวัตกรรมอาหารและสมุนไพร” ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
10

ใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์นาโนในผักออร์แกนิก

ใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์นาโนในผักออร์แกนิก

เดลินิวส์ (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2562ผศ.ดร.สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์ สาขาวิชาชีววิทยา นักวิจัยและอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า ต้นทุนในการปลูกผักสลัดที่ปลูกแบบไร้ดิน มีต้นทุนในการผลิตสูงประมาณ 4,700 บาทต่อครั้ง เพื่อเป็นการลดต้นทุนการปลูกผักสลัด จึงได้คิดค้นงานวิจัยจุลินทรีย์นาโนขึ้นมา โดยการนำจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ที่คัดแยกได้จากธรรมชาติ 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มจุลินทรีย์เร่งการย่อยสลาย กลุ่มจุลินทรีย์ชักนำการเติบโต กลุ่มจุลินทรีย์เร่งการย่อยสลายฟอสฟอรัสโพแทสเซียม กลุ่มจุลินทรีย์ควบคุมโรค และกลุ่มจุลินทรีย์ปรับปรุงดิน นำมาผลิตในระดับอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีคีเลต เทคโนโลยีเอ็นแคปซูล ทำให้ได้นวัตกรรมหัวเชื้อจุลินทรีย์นาโน ภายใต้เครื่องหมายการค้า THAN ที่ได้รับมาตรฐานไอเอฟโอเอเอ็มจากการทดลองโดยการนำหัวเชื้อจุลินทรีย์นาโนที่ได้มาใช้ร่วมกับสารอาหารหลักรองและเสริมอินทรีย์ กับผักสลัด เช่น กรีนโอ๊ค เรดโอ๊ค ครอส ฟิโนเร่ แบบที่ไร้ดินและใช้ดิน …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
10

สกัด…มะแขว่น กำจัดหนอนกระทู้หอม

มะแว่น

ไทยรัฐ (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2562รัฐบาลมุ่งเดินหน้าโครงการเกษตรอินทรีย์ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้พืชสมุนไพรท้องถิ่นเป็นสารกำจัดแมลงศัตรูพืชทดแทนสารเคมีดร.ณัชยา คำรังษี สาขาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดโครงการศึกษาความเป็นพิษสำคัญของมะแข่วนกำจัดหนอนกระทู้หอม โดยสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) สนับสนุนทุนวิจัย“การศึกษาเริ่มแรก เรามุ่งไปที่กลุ่มพืชสมุนไพรที่มีกลิ่นฉุนอย่างพลูคาวสะค้านมะแขว่นและละหุ่งแดง เพื่อศึกษาสารออกฤทธิ์เพื่อนำมาทำเป็นน้ำมันหอมระเหย ในเบื้องต้นเราพบว่า สมุนไพรกลุ่มดังกล่าวมีฤทธิ์แค่เพียงใช้ไล่ยุงได้เท่านั้น แต่เมื่อนำมาสกัดด้วยวิธีพิเศษด้วยการนำพืชสมุนไพรมาแช่ในตัวทำละลายนาน 7 วัน แล้วนำไปทำการระเหยสารตัวทำละลาย เพื่อให้สารสกัดหยาบที่เข้มข้นพบว่า มะแขว่น จะมีสารออกฤทธิ์เทียบเท่าไซเปอร์แมททินซึ่งเป็นสารชนิดเดียวกับที่อยู่ในกลุ่มสารเคมีฆ่าแมลงมีฤทธิ์ในการกำจัดแมลงปากกัดหนอนกระทู้ผักกระทู้หอมและหนอนชอนใบ”ดร.ณัชยา บอกว่า มะแขว่นแห้ง 3 กก. นำมาสกัดด้วยวิธีนี้จะได้สารออกฤทธิ์ที่เข้มข้น 10 กรัม และเพื่อให้เกษตรกรสามารถนำไปใช้งานได้สะดวก ต้องนำไปผสมกับอะซิโตน จะได้สารมะแขว่นพร้อมใช้งาน 2,000 มิลลิลิตร (10 ขวด)จากนั้นนำไปทดสอบในแปลงผักพื้นที่ อ.อัมพวา …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
04

วิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์

20190104bio_23

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มีการวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ ในวันที่ 4 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุม ST-1 217 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิให้คำแนะนำจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ 1.ดร.กฤติยา ทิสยากรนักวิจัยอาวุโส ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร วว.2.ศาสตราจารย์ ดร.โกสุม  จันทร์ศิริอาจารย์ประจำคณะแพทย์ศาสตร์ มศว.3.ดร.วินัย สมประสงค์ ผู้เชี่ยวชาญด้านคุ้มครองพันธุ์พืช สำนักผู้เชี่ยวชาญ กรมวิชาการเกษตร4.คุณศรรัก พงษ์สุวรรณ ผู้จัดการสำนักห้องปฏิบัติการผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป บริษัท ซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ จำกัด ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/72739 Share

Print Friendly, PDF & Email

ธ.ค.
27

งานกีฬาโคโลนีเกมส์ครั้งที่ 15

20181224Bio_26

ประมวนภาพบรรยากาศ การแข่งขันกีฬาและทักษะวิชาการ (งานโคโลนีเกมส์) ครั้งที่ 15 จัดขึ้น ณ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ในระหว่างวันที่ 24-26 ธันวาคม 2561 นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยเทคโโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ของเรา ได้เข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้ ขอขอบคุณรูปจากเพจ Colony Games 15th Ku kps ผลการแข่งขันกีฬา ของวันนี้ (colony game 15th) สาขาชีววิทยา biology rmutt 1.เหรียญทอง แบตมินตั้น (คู่ผสม) 2.เหรียญเงิน ฟุตซอล 3.เหรียญเงิน บาสเกตบอล (หญิง) 4.เหรียญเงิน …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ธ.ค.
26

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อให้เข้าสู่อุตสาหกรรมเป้าหมายหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์

20181226Applied Biology_03

สาขาวิชาชีววิทยาจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อให้เข้าสู่อุตสาหกรรมเป้าหมายหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 ของสาขาชีววิทยา ในวันที่ 26 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุม ST-1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้1.รศ.ดร สรัญญา วัชโรทัย จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2.รศ ดร สีหนาท ประสงค์สุข จาก คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย3.นายจิตรคุปต์ ทองขาม จาก บริษััทดับเบิ้ลยูจีซี จำกัด ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/73037 Share

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «