Category Archive: เยี่ยมชม ดูงาน

ส.ค.
15

บริษัท Samsung ได้เข้าพรีเซนต์โครงการ Samsung SMART TV ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

Samsung SMART TV

เมื่อวันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2555 ช่วงเวลา 15.00 -16.00 ตัวแทนจากบริษัท Samsung ได้เข้าพรีเซนต์โครงการ Samsung SMART TV ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ห้องประชุมวิทยบงกช ชั้น 2 ในการพรีเซนต์ได้แนะนำและเชิญชวนนักศึกษาได้ปล่อยไอเดีย คิดแอพพลิเคชั่นแบบไม่เหมือนใคร Share

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
15

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เข้าเยี่ยมชมสถานประกอบการ สถานีดาวเทียมไทยคม บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)

สถานีดาวเทียมไทยคม บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)

คณาจารย์สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ นำโดย ผศ.ดร.อุไรวรรณ อินทร์แหยม, อาจารย์คงเทพ บุญมี และอาจารย์ปองพล นิลพฤกษ์ ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 จำนวน 70 คน เข้าเยี่ยมชมสถานประกอบการ สถานีดาวเทียมไทยคม บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) 41/103 ม.8 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 Share

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
08

โครงการแนะแนวสัญจร โรงเรียนจุฑารัตน์วิทยา

8_08_55

ฝ่ายแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้จัดโครงการแนะแนวสัญจร ณ โรงเรียนจุฑารัตน์วิทยา เมื่อวันพุธที่ 8 สิงหาคม 2555 โดยมีอาจารย์อิศราภรณ์ เทียมศร อาจารย์ประจำสาขาวิชาสถิติประยุกต์ เข้าร่วมแนะแนวในครั้งนี้ ภาพการแนะแนวเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=14228 Share

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
07

การศึกษาโครงสร้างระบบนิเวศแบบบูรณาการ

1

คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่สาขาวิชาชีววิทยาได้นำนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 ของสาขาวิชาฯ ไปศึกษาโครงสร้างระบบนิเวศแบบบูรณาการประกอบการฝึกทักษะปฏิบัติรายวิชาหลักนิเวศวิทยาเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้บูรณาการความรู้และประสบการณ์สำหรับนำไปใช้ในการเรียนรายวิชาชีพ ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 4 – 5  สิงหาคม พ.ศ. 2555     Share

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
04

แนะแนวสัญจร โรงเรียนเทพศิรินทร์ ปทุมธานี

2_o8_55

คณาจารย์ทุกภาควิชา/สาขาวิชา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าร่วมแนะแนวสัญจร ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ปทุมธานี เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=14097 Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
18

โครงการแนะแนวสัญจร

sci1

ฝ่ายแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา ได้จัดโครงการแนะแนวสัญจร ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมา โดยมีอาจารย์เมธา ศิริกูล และดร.วรนุช ทองพูล เข้าร่วมแนะแนวในครั้งนี้ Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
16

คณะนักศึกษาจาก Seoul Women’s University ประเทศเกาหลี เยี่ยมคณะฯ

sci_14

ผู้บริหารและคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาจาก Seoul Women’s University ประเทศเกาหลี ในการเยี่ยมชมและศึกษาดูงานภายในคณะฯ เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ณ ห้องประชุม SC1306 ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=7458 Share

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
29

Institut Universitaire de Technologie, France

banner_sci29-06-55

Delegates from Association of Directors of Institut Universitaire de Technologie (ADIUT), France,visited Faculty of  Science and Technology on Friday 29, June 2012 for a negotiation of academic collaboration.     Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
15

ภาพข่าว นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยาศึกษาดูงานสาธารณรัฐเกาหลี

banner_sciKOREA

***ขอขอบคุณภาพข่าวจาก http://www.news.rmutt.ac.th นางสาวดวงชนก เวทการ และ นายสิทธากร กันโอภาส นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักศึกษาโครงการเพชรราชมงคลธัญบุรีศึกษาดูงาน เกี่ยวกับการสร้างเมืองใหม่ที่อินชอนโดยการนำนวัตกรรมขยะมาถมทะเลเพื่อขยายพื้นที่ และในอนาคตข้างหน้าอันใกล้จะทำเป็นสนามบินนานาแห่งชาติเพื่อรองรับการขยายตัวในปี 2014 ณ compact smart city สาธารณรัฐเกาหลี เมื่อระหว่างวันที่ 8 – 12 พฤษภาคม 2555 ที่ผ่านมา Share

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
23

ลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กับ Hokkaido Information University

DSC08339

การลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กับ Hokkaido Information University ในวันที่ 12 มีนาคม 2555 (The MOU between Rajamangala University of Technology Thanyaburi and the Hokkaido Information University on 12 March 2012) Share

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts