Category Archive: พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

เม.ย.
05

กำหนดการ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33

20190401-graduation62

Share

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
28

ซ้อมใหญ่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๒

20180824sci_19

  ภาพบรรยากาศ ซ้อมใหญ่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/68773 Share

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
20

กิจกรรมฝึกซ้อมการถวายความเคารพ เตรียมรับ-ส่งเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

20180820sci_47

สโมสรนักศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมฝึกซ้อมการถวายความเคารพ เตรียมรับ-ส่งเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 27 – 31 สิงหาคม 2561 โดยมีอาจารย์ธาวัลย์ อัมพวา และอาจารย์ประภาส ทองรัก ให้ความอนุเคราะห์ฝึกซ้อมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในวันที่ 20 สิงหาคม 2561 ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/68705 Share

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
19

พิธีการฝึกซ้อมย่อยระดับมหาวิทยาลัยฯ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่32

20180819congratulate_75

ว่าที่มหาบัณฑิตและว่าที่บัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมพิธีการฝึกซ้อมย่อยระดับมหาวิทยาลัยฯ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่32 ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2561 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/68516 Share

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
18

แนวปฏิบัติการบูมแสดงความยินดี และกิจกรรมต่างๆ

แผนผัง

Share

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
17

แผนผังการตั้งแถวก่อนเดินร่วมพิธีซ้อมย่อยรวม พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2560

20180817 (3)

Share

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
11

พิธีซ้อมย่อย พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2560

20180811sci_28

  ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวต้อนรับว่าที่มหาบัณฑิตและว่าที่บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในพิธีซ้อมย่อย พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 11 สิงหาคม 2561 ณ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/68271 Share

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
11

ขอให้ว่าที่มหาบัณฑิต และว่าที่บัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทุกท่าน กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำและยืนยันข้อมูลในการเข้ารับประราชทานปริญญาบัตร

2017congrat

Share

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
08

ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๒

20180808sci

ดร.มรกต พุทธกาล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/68198 Share

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
03

กำหนดการวันฝึกซ้อมย่อย ซ้อมย่อยรวม ซ้อมใหญ่ และวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ซ้อมย่อยคณะ60

Share

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «