Category Archive: STEM

ส.ค.
06

ขอแสดงความยินดีกับผู้นำนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับรางวัล ในโครงการ Global Inclusive Leadership Program 2019 STEM+Leadership Week China and Thailand 2019

SleepyTeam

Share

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
04

โครงการ Global Inclusive STEM + Leadership Week China & Thailand 2019

20190804STEM_07

นายวิรัช โหตระไวศยะ รักษาราชการแทน อธิการบดี มทร.ธัญบุรี เข้าร่วมปิด โครงการ Global Inclusive STEM + Leadership Week China & Thailand 2019 โดยมีนักศึกษา มทร.ธัญบุรี เข้าร่วมโครงการ 35 คน ้มื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2562 ณ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาและวชิราวุธวิทยาลัย ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/84692 Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
26

โครงการ Global Inclusive STEM+Leadership Week China & Thailand

20180726STEM_02

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณาจารย์ นำทีมตัวแทนนักศึกษา เข้าร่วมโครงการ Global Inclusive STEM+Leadership Week China & Thailand 2019 ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 26 -30 กรกฎาคม 2562 ณ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้รับประสบการณืที่ดีในการทำงานเป็นทีมร่วมกับนักศึกษาต่างสถาบันการศึกษา และนักศึกษาต่างประเทศ มีการแก้ปัญหาเชิงบูรณาการผ่านกิจกรรมการอบรม (Leadership roundtable) การเสริมทักษะ 21st Century skills ในด้านการสร้างมนุษยสัมพันธ์ การสื่อสาร และการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมของนักศึกษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/82072 Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
23

การประชุมเตรียมความพร้อมนักศึกษาที่จะเข้าร่วมโครงการ Global Inclusive STEM+Leadership Week China & Thailand 2019

20180723STEM

วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ผศ.ดร.จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์ เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมนักศึกษาที่จะเข้าร่วมโครงการ Global Inclusive STEM+Leadership Week China & Thailand 2019 ระยะที่ 2 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2562 ณ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา กรุงเทพมหานคร ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/82172   Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
12

ตัวแทนนักศึกษาร่วมกิจกรรม STEM + Leadership Week 2019

20180712sci_06

ตัวแทนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จำนวน 25 คน ได้เดินทางไปร่วมกิจกรรม STEM + Leadership Week 2019 ณ มณฑล Zhejiang, สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 12-20 กรกฎาคม 2562 ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/81365 Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
13

บริการวิชาการอบรมเชิงปฏิบัติการ​ “การจัดการเรียนการสอนและบูรณาการแบบ​ STEM” ณ​ โรงเรียนวัดทะเลบก

20190513STEM_02

คณะวิทยาศาสตร์​และ​เทคโนโลยี​ มทร.ธัญบุรี จัดบริการวิชาการอบรมเชิงปฏิบัติการ​ “การจัดการเรียนการสอนและบูรณาการแบบ​ STEM” ณ​ โรงเรียนวัดทะเลบก​ อำเภอกำแพงแสน​ จังหวัดนครปฐม​ ระหว่างวันที่​ 13-14​ พฤษภาคม 25​62​ โดยมี ดร.จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์ อาจารย์ประภาส ทองรัก และอาจารย์สิริณา ช่วยเต็ม ให้เกียรติเป็นวิทยา​กร ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/76242 Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
18

กิจกรรม STEM+ Leadership Program ส่วนหนึ่งของโครงการ Global Inclusive Leadership: STEM+ Leadership Program

20180218stem

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรม STEM+ Leadership Program ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Global Inclusive Leadership: STEM+ Leadership Program เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและสาธารณัฐประชาชนจีน และได้รับเกียรติจาก Dr.Violet Lo จากสถาบัน Inclusive Business Lab & Foundation เป็นวิทยากรในกิจกรรม โดยมีนักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน และคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องกระจก ชั้น 1 …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
23

คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ารับรางวัลสำหรับอาจารย์ผู้นำเสนอรูปแบบการเรียนการสอน Active Learning ดีเด่น กลุ่ม STEM

2019012-- Active Learning_06

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ ดร.จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์ และอาจารย์ประภาส ทองรัก อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับรางวัลสำหรับอาจารย์ผู้นำเสนอรูปแบบการเรียนการสอน Active Learning ดีเด่น กลุ่ม STEM จาก ดร.ชุมพล พรประภา กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ในวันพุธที่ 23 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุม BALLROOM ศูนย์การค้าดีดีมอลล์ จัตุจักร กรุงเทพฯ ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/74362 Share

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
26

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐิน และทอดพระเนตรนิทรรศการการเรียนการสอนแบบ STEM

20181125STEM_11

วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดกฤษณเวฬุพุทธาราม หรือ วัดไผ่ดำ อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี จากนั้นทรงเยี่ยมโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา  และทอดพระเนตรนิทรรศการการเรียนการสอนของกลุ่มสาระต่าง ๆ ซึ่งใช้กิจกรรมนำสู่การเรียนรู้ เน้นให้สามเณรนักเรียน เรียนรู้แบบ STEM โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นพี่เลี้ยงในการถวายความรู้ให้กับสามเณร นำโดย ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/71112 Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ย.
14

พิธีปิดและมอบใบประกาศนียบัตร การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานบอร์ด KidBright และการใช้งาน NETPIE Platform”

20180914sci_07

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในพิธีปิดและมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่สามเณรที่เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานบอร์ด KidBright และการใช้งาน NETPIE Platform”ภายใต้โครงการสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน “Coding at School Project”โดยมีนายวิรัช โหตระไวศยะรองอธิการบดีผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ รองอธิการบดี และผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมในพิธีปิดในครั้งนี้ ในวันที่ 14 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/69641 Share

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «