Category Archive: ข่าวประชาสัมพันธ์

มิ.ย. 09

มาตรการลดใช้พลังงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี

มาตรการลดใช้พลังงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธั …

Continue reading »

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=369

เม.ย. 03

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานสหกิจศึกษา ดีเด่น ระดับเครือข่าย พ.ศ. 2557 เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนบน

ภาควิชาเคมี ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัล ร …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=316

ก.พ. 27

เที่ยงเกษตร : ปุ๋ยหมักขี้แดดนาเกลือ มทร.ธัญบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิตยา ศรขวัญ อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=295

ก.พ. 06

การถ่ายทำรายการจากช่อง 7 เรื่องการผลิตปุ๋ยชีวภาพขี้แดดนาเกลือ

การถ่ายทำรายการจากช่อง 7 เรื่อง การผลิตปุ๋ยชีวภาพขี้แดด …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=289

ม.ค. 28

กิจกรรมฉลองวันปีใหม่ Chemistry New year Party

คณาจารย์และนักศึกษาภาควิชาเคมีทุกชั้นปี ร่วมกันจัดกิจกร …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=266

ก.ย. 11

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อมร ไชยสัตย์ และ ผศ.ดร.ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์ ที่รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=252

มิ.ย. 17

Graduate School of Engineeringม Kobe University เดินทางมาทำงานวิจัยร่วมกับอาจารย์ภาควิชาเคมี

ตามที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มีการทำ MOU กับ Gra …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=82

พ.ค. 30

ภาพกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ร่วมทำบุญถวายเที …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=60

พ.ค. 30

งานคืนสู่เหย้าชาวเคมีครั้งที่4

คณะกรรมการนักศึกษาเคมีและศิษย์เก่า ได้จัด “งานคืน …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=40

พ.ค. 30

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการกลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจาน

ภาควิชาเคมีจัดบริการวิชการ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=38