Category Archive: บริการวิชาการ

ก.ย. 23

การถ่ายทอดความรู้เคมีในชีวิตประจำวันสู่ชุมชน” เพื่อคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนของชุมชน (การทำโลชั่นลูกยอ)

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2458

มี.ค. 11

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การถ่ายทอดความรู้เคมีในชีวิตประจำวันสู่ชุมชน”

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโน …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2335

ม.ค. 09

หัวหน้าภาควิชาเคมี หารือการเตรียมงานโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชนกับ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสี่

วันที่ 9 มกราคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงห์โต สกุล …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2271

มี.ค. 15

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี จัดโครงการ “การถ่ายทอดความรู้เคมีในชีวิตประจำวันสู่ชุมชน”

ภาควิชาเคมีจัดโครงการ “การถ่ายทอดความรู้เคมีในชีวิตประจ …

Continue reading »

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=277

มี.ค. 12

โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านสหกรณ์ หมู่ 3 ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร แบบยั่งยืน ระยะที่ 4

ภาควิชาเคมี และสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโ …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=312

มี.ค. 03

โครงการทำผลิตภัณฑ์ยาหม่องน้ำสมุนไพรฟ้าทะลายโจรและโครงการทำผลิตภัณฑ์น้ำหอมปรับอากาศ

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโน …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=306

ก.ค. 18

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสมุนไพรในชีวิตประจำวันสู่ชุมชนบ้านธัญญหญิง

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการด้านบร …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=92

มิ.ย. 06

บริการวิชาการ “การผลิตยาหม่องสมุนไพร” ณ ตำบลโคกขาม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการบริการวิชาการ &#82 …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=184