Category Archive: กิจกรรมภาควิชา

ก.พ. 10

ครงการธรรมะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาเคมีนวัตกรรม

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการธรร …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=334

ก.ย. 18

ภาพบรรยากาศงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานแสดงมุทิตาจิต เนื่องใน …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=395

ก.ค. 15

วิทยาศาสตร์ร้อยดวงใจ ถวายเทียนเป็นพุทธบูชา

คณาจารย์ และนักศึกษา ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโน …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=398