Monthly Archive: พฤษภาคม 2013

พ.ค. 30

ประเพณีสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทย

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมรดน …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=67

พ.ค. 30

ภาพบรรยากาศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมพิธีถวายพระพร

ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาและเจ้าหน้าที่ คณะวิทยาศาสตร …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=65

พ.ค. 30

ภาพกิจกรรมพิธีถวายพระพร

สโมสรนักศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโ …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=63

พ.ค. 30

ภาพกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ร่วมทำบุญถวายเที …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=60

พ.ค. 30

ผลการตัดสินการประกวด “สืบสาน งานศิลป์ ถิ่นวัฒนธรรมบัวทอง ๘๔ พระพรรษา เฉลิมหล้าจอมราชันย์”

ประกาศผลการตัดสินการประกวด เนื่องในงานสืบสานศิลปวัฒนธรร …

Continue reading »

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=57

พ.ค. 30

ภาพกิจกรรม“สืบสาน งานศิลป์ ถิ่นวัฒนธรรมบัวทอง ๘๔ พระพรรษา เฉลิมหล้าจอมราชันย์”

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงาน “สื …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=55

พ.ค. 30

ทำบุญประจำปีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วม …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=53

พ.ค. 30

ภาควิชาเคมีทำบุญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ประจำปี2555

คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ภาควิชาเคมี ร่วมทำบุญเนื่องในโอกา …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=51

พ.ค. 30

งานคืนสู่เหย้าชาวเคมีครั้งที่4

คณะกรรมการนักศึกษาเคมีและศิษย์เก่า ได้จัด “งานคืน …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=40

พ.ค. 30

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการกลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจาน

ภาควิชาเคมีจัดบริการวิชการ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=38