มิถุนายน 2013 archive

Big Cleaning Day ประจำปี 2556

ผู้บริหาร อาจารย์ เ้จาหน้าที่ และนักศึกษา ตลอดจนแม่บ้าน …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=181

Graduate School of Engineeringม Kobe University เดินทางมาทำงานวิจัยร่วมกับอาจารย์ภาควิชาเคมี

ตามที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มีการทำ MOU กับ Gra …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=82

นิเทศนักศึกษาสหกิจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตยา โง้ววัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=74

สกัดคลอโรฟิลล์จากบัวหลวง ผลงานนักวิจัย มทร.ธัญบุรี

ผศ.ดร.ดำรงค์ คงสวัสดิ์ อาจารย์ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร …

Continue reading

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=71

ภาพบรรยากาศพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประธานในพิธีไหว้ครู …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=401

บริการวิชาการ “การผลิตยาหม่องสมุนไพร” ณ ตำบลโคกขาม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการบริการวิชาการ &#82 …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=184