Monthly Archive: ธันวาคม 2018

ธ.ค. 21

นักวิจัยภาควิชาเคมีเข้ารับใบประกาศนียบัตรในงานแถลงข่าว “การนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมไทยร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ”

ภาควิชาเคมี ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ที่ได้รับรางวัลใน …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2281

ธ.ค. 14

การประชุมประจำภาควิชาเคมี ภาคเรียนที่ 2/2561

ผศ.ดร.สิงห์โต สกุลเขมฤทัย หัวหน้าภาควิชาเคมี เป็นประธาน …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2267