พฤษภาคม 2019 archive

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Science and Technology 3Rs ด้าน “หลักการคัดแยกขยะและการออกแบบผลิตภัณฑ์จากขยะพลาสติก”

ภาควิชาเคมี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Science and Te …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2444

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ขอแสดงความยินดีที่ผลงาน “การพัฒนาชุดทดสอบแบบกระดาษสำหรับตรวจหาตะกั่วในน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม”

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ขอแส …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2393

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ขอแสดงความยินดีที่ผลงาน “เซนเซอร์เชิงเคมีไฟฟ้าจากการวาดด้วยดินสอสำหรับตรวจวัดไนไตร์ท”

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ขอแส …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2387

นักศึกษาภาควิชาเคมี เดินทางไปฝึกสหกิจนานาชาติ ณ National Institute of Technology, Kagawa College (NITKC), Japan

วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 นายอมรเทพ สนิทไชย นักศึกษาภาควิชา …

Continue reading

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2447