ธันวาคม 16, 2019 archive

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าภาควิชาเคมี ที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรบัณฑิต จากมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าภาควิชาเคมี นางสาวขนิษฐา เลา …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2506

ขอแสดงความยินดีกับ มหาบัณฑิตที่ได้รับรางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จากมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ขอแส …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2503

ขอเชิญเข้ารับฟังการบรรยายพิเศษ Prof. Dr. Abdelhamid Elaissari

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2500