มกราคม 6, 2020 archive

สัมภาษณ์นักศึกษา TCAS รอบ 1 (Portfolio) ประจำปีการศึกษา 2563

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดสัมภาษณ์นักศึ …

Continue reading

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2521

กิจกรรม Science RMUTT Roadshow 2020 โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สิงห์โต สกุลเขมฤทัย หัวหน้าภาควิชา …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2518