มีนาคม 2020 archive

ภาควิชาเคมีจัดการบรรยาย “Thin Film Technology”

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการบรรยาย &#8 …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2763

เสวนา “เหลียวหน้าแลหลังวิทยาศาสตร์ราชมงคลธัญบุรี” โดยศิษย์เก่าเคมี

เสวนา “เหลียวหน้าแลหลังวิทยาศาสตร์ราชมงคลธัญบุรี& …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2720

ศิษย์เก่าภาควิชาเคมีเล่าประสบการณ์สู่รุ่นน้องเคมี ในหัวข้อ “ผู้ประกอบการ กับโครงสร้างหน้าที่ของนักเคมีในสถานประกอบการ”

คุณมารวย อ่อนสด ผู้จัดการ ฝ่ายประกันคุณภาพ บมจ.โคเลอร์ …

Continue reading

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2693

บริการวิชาการสู่ชุมชน อบรมการทำ “เจลแอลกอฮอล์” ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสี่

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาส …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2684

การบรรยาย “หลักการพื้นฐานและการประยุกต์ใช้ X-ray Diffractometry”

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการบรรยาย &#8 …

Continue reading

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2682

ภาควิชาเคมีศึกษาดูงานเกี่ยวกับเมตาบอลิซึมของยีสต์ต่อคุณภาพการผลิตโดนัท ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กนกวรรณ ฤดีสิริศักดิ์ นำนักศึกษาภาคว …

Continue reading

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2670

ถ่ายทำ “การทำเจลแอลกอฮอล์” ของภาควิชาเคมี

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าถ่ายทำ …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2664

นิทรรศการ Waste management through Eco-design

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และผู้บร …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2657

ขอเชิญฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง หลักการพื้นฐานและการประยุกต์ใช้ X-ray Diffractometry

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2654