กันยายน 2020 archive

ภาควิชาเคมีจัดกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

ผศ.ดร.สิงห์โต สกุลเขมฤทัย หัวหน้าภาควิชาเคมี คณะวิทยาศา …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2827

รับสมัครนักศึกษาใหม่​ สาขาวิชาเคมีประยุกต์ ปีการศึกษา​ 2564

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2821

ลงนามสัญญาจ้างภายใต้โครงการการพัฒนาธุรกิจอาหาร ( SME) และอุตสาหกรรมอาหารด้วยนวัตกรรมเชิงการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์

อาจารย์สุมนา ปานสมุทร​ อาจารย์​ประจำภาค​วิชา​เคมี​ คณะว …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2817