การประกวดผลงานสหกิจศึกษาระดับสาขา ภาควิชาเคมี

นักศึกษาสหกิจศึกษาภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำเสนอผลงานสหกิจศึกษา ในการประกวดผลงานสหกิจศึกษาระดับสาขา ระหว่างวันที่ 13-14 ตุลาคม 2561 ณ ST-2103 อาคารสถาบันวิจัยเคมี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม :http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/70400

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2237

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.