โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การถ่ายทอดความรู้เคมีในชีวิตประจำวันสู่ชุมชน”

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การถ่ายทอดความรู้เคมีในชีวิตประจำวันสู่ชุมชน” เพื่อคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนของชุมชน ในวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสี่ ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยได้รับเกียรติจาก นางประเทือง วงษ์แจ้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสี่ กล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรมฯ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงห์โต สกุลเขมฤทัย หัวหน้าภาควิชาเคมี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ โดยมีคณาจารย์ นักศึกษาภาควิชาเคมี เป็นทีมวิทยากร

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/RMUTTChemistry/

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2335

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.