โครงการ MOODLE

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดโครงการสร้างห้องเรียนและสื่อการสอนออนไลน์ ให้แก่อาจารย์ที่สนใจ โดยวิทยากรจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วันที่ 28 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องSC1706
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=5203

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=24

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.