กิจกรรมแนะนำภาควิชาเคมี

กิจกรรมแนะนำภาควิชาเคมี อาจารย์ที่ปรึกษา แนะนำการเรียนให้นักศึกษาใหม่ภาควิชาเคมี รหัส 62 วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 ณ ห้องสโลป สถาบันวิจัยเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี


ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/78493

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2413

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.