การนำเสนอการฝึกงานภาคฤดูร้อนของนักศึกษาภาควิชาเคมี ปีการศึกษา 2561


ภาพกิจกรรมการนำเสนอการฝึกงานภาคฤดูร้อนของนักศึกษาภาควิชาเคมี ปีการศึกษา 2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ ห้อง ST-2 208 ชั้น 2 อาคารสถาบันวิจัยเคมี

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2416

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.