นักศึกษาภาควิชาเคมี เดินทางไปฝึกสหกิจนานาชาติ ณ National Institute of Technology, Kagawa College (NITKC), Japan

วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 นายอมรเทพ สนิทไชย นักศึกษาภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี เดินทางไปฝึกสหกิจนานาชาติ ณ National Institute of Technology, Kagawa College (NITKC), Japan โดย ดร.บุญธิดา เอื้อพิพัฒนากูล เป็นอาจารย์ผู้ประสานงาน

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2447

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.