ขอแสดงความยินดีกับทีมนักวิจัยภาควิชาเคมีที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง และ Special Prize on State ของ FIRI AWARD จากสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมร ไชยสัตย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์ นางสาวจิตญา สาดชัยภูมิ และ ดร.พงศธร ประภักรางกูล

ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง และ Special Prize on State ของ FIRI AWARD จากสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน 
จากผลงานวิจัยเรื่อง “พอลิเมอร์ไมโครแคปซูลประสิทธิภาพสูงสำหรับการนำเอนไซม์กลับมาใช้ใหม่ (Innovative Polymer Microcapsule for Enzyme Recovery)”

ในการประกวดผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ในงาน Seoul International Invention Fair 2019 (SIIF 2019) ระหว่างวันที่ 27-30 พฤศจิกายน 2562 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี 


Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/chem/?p=2482

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.